Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

142. Zám. Római felíratos kövek, szobrok s műemlékek Zámon. L. Archaeologiai Értesítő (Pest) I. k. (1869) 119. 1., 27. sz. (v. ö. u. o.,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

143. Zsenna. Zsennán talált római bronz kéz. L. Történelmi és régészeti

1.44.

[ocr errors]

értesítő, a délmagyarországi történelmi és régészeti társulat közlönye (Temesvár) II. k. (1876) 163 1.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Zsidovinban lelt római felíratos tégla. L. Történelmi és régészeti értesítő, a délmagyarországi történelmi és régészeti társulat közlönye (Temesvár) V. k. (1879) 46. 1.

145. Zsíl. A Zsíl összefolyásánál (?) talált Mars-mellkép bronzból. - L. Archaeologiai Értesítő (Budapest) XIII. k. (1879) 79. 1.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

IV. RÉSZ.

VILÁGTÁRLATOKRA, MUZEUMOKRA, KÖZ- ÉS MAGÁNGYŰJTEMÉNYEKRE S RÉGISÉGTÁRLATOKRA VONATKOZÓ. KÖZLEMÉNYEK, KATALOGusok.

1-30. szám.

PARS IV.

NOTITIAE RERUM AD ANTIQUITATEM SPECTANTIUM UNDIQUE CONGESTARUM ET PUBLICE EXPOSITARUM, MUSEORUM, COLLECTIONUM PUBLICARUM ET PRIVATARUM NEC NON ANTIQUITATUM SINGULIS OCCASIONIBUS PUBLICE EXPOSITARUM, CATALOGI, CET.

Num. 1-30.

a) Párizsi világtárlat 1867-ben.

1. Les objets de l'histoire du travail hongrois à l'exposition universelle de

1867, à Paris. L. Exposition universelle de 1867 à Paris. Catalogue spécial du royaume de Hongrie publié par la Commission royale. Paris, 1867. 8r. XXXVI. 1., 191, 197–205. sz.; XXXVI–XXXVII. 1., 206–207. sz.; XXXVII. 1., 212–213, 214, 216. sz.; XXXVII— XXXVIII. 1., 217-219. sz. És: Florian Rómer, Catalogue des objets hongrois de l'histoire du travail à l'exposition universelle de 1867. Paris, 1867. 8r.

2. 1867diki világtárlat. Paris, 1868. Sr. I. k., 342-343, 526. 1.

b) Bécsi világtárlat 1873-ban.

3. Welt-Ausstellung 1873 in Wien. Officieller Kunst-Catalog (Gruppe XXIII-XXV.) Dritte Auflage. Wien, 1873. 8r. 44-45. 1. (Wandkasten I., 1. Abtheilung, 4-6, 9—10, 12—36, 79. sz.); 59. l., 147. sz. És: Em. Henszelmann (így), Einige Gegenstände der ungarischen Amateur-Ausstellung auf der Wr. Weltausstellung. L. Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale (Wien) XIX. k. (1874) 233-234, 235. 1.

L. még: I. rész, 434. sz. ; és II. rész, 30. sz.

4. Henszlmann Imre. A bécsi 1873. évi világ-tárlatnak magyarországi kedvelőinek régészeti osztálya. L. Magyarországi régészeti emlékek (Monumenta Hungariae archaeologica) II. k., 2. r. (Budapest, 187%. 4r.) 13, 19, 58, 58-59, 171. 1.

c) Erdélyi muzeum Kolozsvárt.

5. Szabó Károly. Jelentései a régiség- és éremtárról: 1860-ról 1. Kolozsvári Közlöny 1860. évf., 117. sz., 492. 1. ; 1861-ről, u. o., 1861. évf., 192. sz.,

774. 1. és Korunk (Kolozsvár) 1861. évf., 246. sz.; 1862-ről 1. Kolozsvári Közlöny 1862. évf., 171. sz., 688. 1. és Korunk (Kolozsvár) 1862. évf., 167. sz.; 1863-ról nem tétetett jelentés.

6. Finály Henrik. Jelentései a régiség- és éremtárról: 1864-ről 1. Kolozsvári. Közlöny 1864. évf., 30. sz., 126. 1. és Korunk (Kolozsvár) 1864. évf., 29 és 30. sz.; 1865-ről az idézett lapokban nem közöltetett jelentés ; 1866-ról 1. Az erdélyi muzeum-egylet évi tudósítása 1866–1867 (Kolozsvár, 1868. 8r.) 33—39. 1. ; 1867-ről 1. u. o., 71–74. 1.; 1868-ról 1. Az erdélyi muzeum-egylet évi tudósítása 1868 (Kolozsvár, 1869. 8r.) 21— 24. 1. ; 1869-ről 1. Az erdélyi muzeum-egylet évi tudósítása 1869 (Kolozsvár, 1870. 8r.) 22-29. 1.; 1870-ről 1. Kolozsvári Közlöny 1870. évf., 56. sz., 238. 1. és 57. sz., 242. 1.; 1871-ről 1. Kolozsvári Közlöny 1871. évf., esti kiadás a 26. számhoz és Kelet (Kolozsvár) 1871. évf., 53. sz., 211. l. ; 1872-ről 1. Kolozsvári Közlöny 1872. évf., 201. sz.; 1873-ról 1. Erdélyi Muzeum (Kolozsvár) I. k. (1874) 69-70. 1.; 1874-ről 1. u, o., II. k. (1875) 61—64. 1. ; 1875-ről l. u. o., III, k. (1876) 103–105. l. ; 1876-ról 1. Az erdélyi muzeum-egylet évkönyvei (Kolozsvár) ú. f. II. k. (1877) 88-91. 1.; 1877-ről 1. Erdélyi Muzeum (Kolozsvár)V. k. (1878) 71–73. 1. ; 1878 ról 1. u. o., VI. k. (1879) 116–117. l.

L. még: I. rész, 203, 392, 409-410, 587, 787. sz. II. rész: 39. sz.

d) Báró Bruckenthal-féle muzeum Nagyszebenben.

L. I. rész, 539. sz.

e) Magyar nemzeti muzeum Budapesten.

7. Cimeliotheca musei nationalis Hungarici, sive catalogus historico-criticus antiquitatum, raritatum, et pretiosorum cum bibliotheca antiquaria, et numaria eiusdem instituti. Budae, 1825. 4r 108, 14; 112, 34; 114-115, 45; 115, 48; 116, 51; 117, 56; 119, 78 (?); 120-121, 87; 121, 88 (?); 123, 102 (?); 124, 106-107; 125, 112-113 és 114 (?); 126, 115 (?) és 118; 130, 1; 136, 3; 137, 10; 143, 17 és 19; 146, 10-11; 149, 16 (?); 150, 18 és 20; 150-151, 22-27; 154, 86-87; 157, 137–147; 158, 148–154; 161-162, 6 és 8-10; 169, 77-80; 170, 84.

8. Képes kalauz a magyar nemzeti muzeum érem- és régiségtárában. Pest,

« VorigeDoorgaan »