Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek
" ... a thachradh ri m' lann, Ach Fionnghal, righ Shealma nan sian ? Là, ghabh sinn an glacaibh a chéile Air Meallmor, 's bu threun ar spàirn, Thuit coille fo... "
The Poems of Ossian - Pagina 6
1807
Volledige weergave - Over dit boek

The poems of Ossian, in the orig. Gaelic, with a tr. into Lat. by ..., Volume 2

Ossian - 1807
...nach géilleadh ; Thionndaidh sruith, 's chriothnaich an eàrn • Tri là a dh' ùraich an strî, Chrith laoich, bu treun, air cùl lann : An ceathramh,...numerosae, o caput-itineris advenarum, Manus certaminis, quai surgunt tecum ipso, Asperi bellatores, quorum est saevissima plaga, [tium : Et acutissimum telum...
Volledige weergave - Over dit boek

Dàna. Na Gaeltachd

Ossian - 1818
...sruith, 's chriothnaich an earn : Tri làith' dh'ùraich an stri, 40 Chrith laoich, bu treun, air cul lann : An ceathramh, thuirt Fionnghal an righ, ' Thuit...chuain sa' ghleann.' ' Cha do thuit,' 'se fhreagair mi féin. Géilleadh Cuchullin do 'n triath 45 Is tréine na gailleann nan sliabh." " 'Ne mis !" thuirt...
Volledige weergave - Over dit boek

Dana Oisein Mhic Fhinn: air an cur amach : Airson Maith Coitcheannta ...

James Macpherson - 1859 - 344 pagina’s
...sruith, 's clmothnaich an earn: Tri làith' dh'ùraich an strî, 40 Chrith laoich, bu treun, air cul lann : An ceathramh, thu'irt Fionnghal an righ, '...ceannard a' chuain 's a' ghleann.' ' Cha do thuit,' 'se fhrcagair mi féin. " Géilleadh Cuchullin do 'n triath 45 Is tréine na gailleaun nan sliabh." "'N...
Volledige weergave - Over dit boek

Reading Book for the Use of Students of the Gaelic Class in the University ...

University of Edinburgh - 1889
...dh'ùraich an stri, Chrith laoich, bu treun, air cul lann : An ceathramh, thuirt Fionnghal an righ, 1 Thuit ceannard a' chuain 's a' ghleann.' ' Cha do thuit,' 'se fhreagair mi fein. ' Geilleadh Cuchullin do 'n triath ' Is treine na gailleann nan sliabh.' " 'N e mis ! " thuirt...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. ePub downloaden
  5. PDF downloaden