Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek
" Nior chaidil do lmh re d' thaobh, Thriath Innis nan caoin shian ; Do lann air astar nam faobh Mar dhealan a' lasadh gu dian, 'Nuair thuiteas an sluagh sa' ghleann, Is aghaidh nam beann 'nan caoir. Shrann an Dubh-srngheal thar seoid, Nigh Sithfad "
The Poems of Ossian - Pagina 36
1807
Volledige weergave - Over dit boek

The poems of Ossian, in the orig. Gaelic, with a tr. into Lat. by ..., Volume 2

Ossian - 1807
...ghluais ro' mlulte gu treun, Mar thanas an speur nan nial; Tanas, a shuidheas an scle, Leth-dhanta do che o thuath, 'Nuair dh'aomas maraiche, nach...choill' air Chromla nan tuil, 'Nuair ghluaiseas osag ro' 'nf hraoch Le tanas f haoin na h-oidhch'. Bi deurach air carradh nam fuaim, Nighean uasal Innis nan...
Volledige weergave - Over dit boek

Dna. Na Gaeltachd

Ossian - 1818
...maraiche, nach be, Sealladh brin air bhr nan stuadh. Nior chaidil do lmh ri d' thaobh, 45O Thriath Innis nan caoin shian ; Do lann air astar...sluagh sa' ghleann, Is aghaidh nam beann 'nan caoir. 455 Shrann an Dubh-srngheal thar seoid, Nigh Sithfad' a bhrg am fuil. Luidh gaisgich 'na dhigh...
Volledige weergave - Over dit boek

Dana Oisein Mhic Fhinn: air an cur amach : Airson Maith Coitcheannta ...

James Macpherson - 1859 - 344 pagina’s
...maraicbe, nach be, Sealladh brbin air bhr nan stuadh. Nior chidil do lmh ri d' thaobh, 450 Thriath Innis nan caoin shian ; Do lann air astar nam faobh Mar dhealan a' lasadh gu dian, 'N uair thuiteas an sluagh 's a' ghleann, Is agbaidh nam beann 'n an caoir. 455 Shrann an Dubh-srbngheal...
Volledige weergave - Over dit boek

The Poems of Ossian in the Original Gaelic with a Literal ..., Volume 1

Archibald Clerk - 1870 - 590 pagina’s
...uair dh'aomas maraiche, nach beb, Sealladh brbin air bharr nan stuadh. 450 Nior chaidil do lamh ri d' thaobh, "Thriath Innis nan caoin shian ; Do lann...air astar nam faobh Mar dhealan a' lasadh gu dian, 'N uair thuiteas an sluagh 's a' ghleann, 455 'Us aghaidh nam beann 'n an caoir. Shrann an Dubh:srbngheal...
Volledige weergave - Over dit boek

The poems of Ossian, in the orig. Gaelic, with a literal tr. into ..., Volume 1

Ossian - 1870
...uair dh'aomas maraiche, nach beb, Scalladh brbin air bharr nan stuadh. 450 Nior chaidil do lamh ri d' thaobh, Thriath Innis nan caoin shian ; Do lann air astar nam faobh Mar dhcalan a' lasadh gu dian, 'N uair thuiteas an sluagh 's a' ghleann, 455 'Us aghaidh nam beann 'n an...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. ePub downloaden
  5. PDF downloaden