Nederlansch gedenkboek: of, Europische mercurius

Voorkant
A. van Damme, 1717
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 3 - Oorlog, voorgevallen in alle de Koningryken en Heerfchappyen van Europa j benevens eenige meldenswaardigc tydingen uit verfcheide andere deelen der Waereld. AGT-EN -TwiNTiosTE STUK. TWEEDEDEE L. UL Г. ENIGE merkenswaardige zaken, inonsEerftcDeel VRAKK« dezer Mercurius fchuldig gcbleven , zullen in dit RVK' Twecde Deel ter behoonykcr plaatzc vergoed werden.

Bibliografische gegevens