Waarachtig verhaal van de proceduren over de nagelatene goederen van ... Paulus Wirtz ... En het valsche testament op desselfs naam in Hamborg gemaakt ... Ten dienst van het goet regt van Andries Janssen, getrout met Herlig Teets ..

Voorkant
by Jan Rieuwertsz .., 1680 - 112 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens