Aanslagen op Oranje

Voorkant
VBK Media, 23 jul. 2015 - 315 pagina's
'Aanslagen op Oranje' van Arnout van Cruyningen is een spannend historisch overzicht van alle aanslagen op de Nederlandse koninklijke familie. Van Delft tot Apeldoorn: alle (on)bekende aanslagen op de koninklijke familie. Veel vaker dan verwacht waren de Oranjes doelwit! De meest succesvolle aanslag op een Oranje was natuurlijk de moord op Willem van Oranje in Delft op 10 juli 1584. Maar eerder en ook later werden er aanslagen op Oranje gepleegd. Historicus Arnout van Cruyningen dook de archieven in en haalde tientallen merendeels mislukte aanslagen naar boven, veelal bewust verzwegen en onbekend voor het grote publiek. Maar ook de aanslag van Karst T. op Koninginnedag 2009, die iedereen zich uiteraard wel herinnert, ontbreekt niet in dit spannende boek.

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens