Fynden av romerska mynt i det fria Germanien: studier i romersk och äldre germansk historia

Voorkant
C. W. Lindström, 1926 - 546 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.

Vanuit het boek

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 196 - Mémoires de la Société académique des sciences, arts, belles-lettres, agriculture et industrie de Saint-Quentin.
Pagina 126 - Die leichten Goldschillinge der merowingischen Zeit und das Alter der Lex Salica, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, German.
Pagina 200 - ... 300- till 500-talet e. Kr. en serie utvandringar ägt rum från sydliga Skandinavien till mellersta och södra Europa, där stora rikedomar stodo att vinna. Genom den folkminskning, som dessa utvandringar förorsakade, försvagades betydligt götarnas motståndskraft. »Skandinavien», yttrar Stjerna, »företer sålunda vid denna tid en bild i miniatyr av Västeuropa vid folkvandringarnas början; söderut rikedomar, hög kultur och svag försvarsförmåga, norrut en obetydlig förbättring...
Pagina 124 - dubbeldenarer» säger: »wenn er plötzlich Doppeldenare zu schlagen begann und das zwar in solcher Masse, dass sie bald den ganzen Geldumlauf beherrschten ,. so wissen wir zwar nicht, was sein zerriittetes Hirn sich dabei gedacht hat > s).
Pagina 279 - Gottland så starkt, att de mynt, vilka efter marcomannerkrigens slut genom förbindelser mellan romare och germaner hamnade hos detta senare folk, icke kunnat förändra sammansättningen av den gottländska myntstocken.
Pagina 9 - Hildebrand beaktar fyndomständigheterna, söker fixera myntens nedläggningstid och på grundval av den bestämma importtiden. Han låter importtid och nedläggningstid sammanfalla. En helt ny metod användes, helt nya synpunkter framläggas.
Pagina 200 - De talrikare och fattigare folkstammarna i norr rycka mot söder och göra sig till herrar över den fåtaligare men rikare sydliga befolkningens område».
Pagina 259 - Emellertid uppskatta de oss närmast boende för handelsförbindelsens skull guld och silver samt godkänna och föredraga särskilt vissa av våra myntsorter, och det är blott i det inre av landet, som innevånarna betjäna sig av den enklare, gammaldags byteshandeln.
Pagina 8 - I metodiskt avseende är den banbrytande. För första gången betonas här, att ingen beviskraft bör tillerkännas andra mynt än skattfyndens slutmynt och i viss mån enstaka funna mynt vid bestämmandet , av myntimportens tid.
Pagina 194 - Egentligen borde det heta: den tid, då de före 474 präglade mynten kommo till Norden, den tid, dä de åren 474 — 491 präglade mynten kommo till Norden etc.»1).

Bibliografische gegevens