Naam-boek van de wel edele heeren der hoge Indiasche regering zoo tot, als buiten, Batavia: mitsgaders van de politique bedienden ... zoo als dezelve onder ultimo december ... alhier in weezen zyn bevonden, Volume 2

Voorkant
C.C. Renhard
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens