De Illustre school te Dordrecht

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 228 - Wij Willem II, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz., enz., enz. Op de voordragt van Onzen
Pagina 229 - Zaken is belasi met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Pagina 47 - brein des Letterkloecken Niet meer door d' ackers van de boecken. De hand, die, spade en vroegh, Te post met onvermoeide pennen Plagh door "t papieren velt te rennen, Is stijf. Het honighbladt Der tonge, die, zoo milt van gaven, Haer letterbyen zocht te laven, Verdort. De jeught der Stadt, De
Pagina 47 - Te post met onvermoeide pennen Plagh door "t papieren velt te rennen, Is stijf. Het honighbladt Der tonge, die, zoo milt van gaven, Haer letterbyen zocht te laven, Verdort. De jeught der Stadt, De
Pagina 42 - Twee jaren later (1597) hield hij eene latijnsche lofrede op prins Maurits en in het volgende, met toestemming van curatoren, openbare voorlezingen over eenige boeken van Aristoteles over de natuur- en redeneerkunde.
Pagina 44 - vaderland werden ingevoerd en meer dan twee eeuwen hunnen eersten rang onder alle leerboeken van dien aard handhaafden; die reeds te Dordrecht zijn werk de Arte grammatica, waaraan hij meer dan dertig jaren arbeidde,
Pagina 47 - verwelckte lof? Wie graeft door al die stof Der weerelt van vijfduizent jaren ? O Isack , eenigh pant Van Vossius, ghy die zoo verre
Pagina 153 - met een //Carmen heroicum referens orationem Soaemidis ad matronas Romanas de sexu muliebri a gerenda repķblica non removendo.
Pagina 47 - Ghy kunt uw vaders stoel herkleeden, Zijn doorgeleert gebouw Van Schriften voort in top voltrecken, En moeders hart
Pagina 141 - Graecorum et Latinorum; Kalendarium Romanum et Graecum cum libello de Annis, Mensibus ac insuper alia. Quae omnia

Bibliografische gegevens