Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 10 van 72 over Wij Willem II, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,....
" Wij Willem II, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz., enz., enz. Op de voordragt van Onzen "
De Illustre school te Dordrecht - Pagina 228
door Gilles Denijs J. Schotel - 1857
Volledige weergave - Over dit boek

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden ...

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1824
...hcrinnere, dat ik op dit (luk aangemerkt heb, en dus een volmaakt begrip krijge van deze zaak. Wij WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS...ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG' VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, falat! doen te weten: Alzoo wij in overweging hebben genomen...
Volledige weergave - Over dit boek

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden ...

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1825
...(Gctcekend') L. II. ELIAS SCHOVEL. B IJ LAGE H. BESLUIT van den 18 Augustus 1824, ^V*. 138. Wij WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN , PRINS...ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. r czien de Artikelen van overeenkomst voor de Nederlandfche Handelmaatfchappij, door de afgevaardigden...
Volledige weergave - Over dit boek

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders ..., Deel 2

Netherlands - 1827
...loden augustus 1826, n.° 76, medegedeeU. (Resini! Tan den 3.len augiutus 1826 , n.« na.) Wq WILLEM, bij de gratie Gods, KONING DER NEDERLANDEN , PRINS...ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG enz., enz,, enz. VVillende door cene uitdrukkelijke rcrklariag AfscUeidmg een elude maken aan de bestaande onzeker-...
Volledige weergave - Over dit boek

Geschiedenis der Leidsche hoogeschool,van...1575 tot...1825. 2 deelen [in 3 ...

Matthijs Siegenbeek - 1829
...IJortrcttcn. TE LEIDEN, B u S. » J. LU C HTM AN 5, XDCCCXXIX. AAX * ZUÑE MAJESTEIT, WILLEM DEN BERSTEN, KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJENASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG ENZ. ENZ. ENZ. SIRE! Ifc Terheng mij zeer over de gelegcnheid, mij door de toestemmiujj invcr -Majesleit vcrlcrnd...
Volledige weergave - Over dit boek

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders ..., Deel 2

Netherlands - 1832
..., (geteekend) JP SCHEFFER. (Besluit van den Isten mei 1831 , n«. 87.) («) Wg WILLEM, by de grafie Gods , KoNiNG DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, enz , enz, ens. Gezjen hel adres van eenige Axelsche inwoners, OpHgung strekkeiule om tot cene kompagnie te worden...
Volledige weergave - Over dit boek

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders ..., Nummer 3

Netherlands - 1833
...Groot Mllitair Kommando. (Beshiit van den lOden december I83I , n°. 18) (*). Wij WILLEM, by de grade Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG , enz. , enz. , H,t , te i- Op het adres van enz. leu van Herzien Ons besluit van den loden junij 1817 , t La. E...
Volledige weergave - Over dit boek

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ...

Netherlands - 1838
...i835 , (slaatsblad n°. 4a) , we gens de ligi ing van de nationale militie over 1.836. Wij WILLEM, bij de gratie Gods, KONING DER NEDERLANDEN , PRINS...ORANJENASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG , enz., enz, , enz, Ligtiiig der Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, nationale sa l ut ; ¿ oen te weten . militie...
Volledige weergave - Over dit boek

Nouveaux supplémens au recueil de traités, Volume 1

Georg Friedrich von Martens, Friedrich Wilhelm August Murhard - 1839
...getroffene voorloopige overeenkomsten, in af\vachting van de sluiting van gezegd traktaat: Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins...Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Hebben besloten en besluiten: Art. I. Alle goederen, welke, na den 14den dezer loopende maand, uit...
Volledige weergave - Over dit boek

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Volume 1

Netherlands. Staten-Generaal - 1840 - 1818 pagina’s
...18den Maart 1840. (wg) WILLE M. » De bedoelde nadere ontwerpen luiden aldus : ONTWERP I. Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins...Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en mét gemee/f overleg der Staten-Generaal, hebben...
Volledige weergave - Over dit boek

Handboek voor schoolopzieners ...: bevattende al de wetten ..., Volume 1

1844 - 411 pagina’s
...Januarij 1842, N'\ 61, Staatsblad N°. 1), houdende nadere bepalingen omtrent het Lager Onderwy». Wij WILLEM II, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden,...Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz. enz. enz. tjrelet op de bij Ons ingekomen adressen , houdende bezwaren betrekkelijk het lager onderwijs, en willende...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. ePub downloaden
  5. PDF downloaden