Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 10 van 44 over Zaken is belasi met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal....
" Zaken is belasi met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. "
De Illustre school te Dordrecht - Pagina 229
door Gilles Denijs J. Schotel - 1857
Volledige weergave - Over dit boek

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ...

Netherlands - 1838
...pantalon en de slopkousen zullen in den zomer van wit linuen kunnen zijn. Onze Minister van Binaenlandsche Zaken is belasi met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst. Gegeven te's Gravenhage, den 5den aprii des jaars 1828, het vijftiende Onzer regering. (geleekend)...
Volledige weergave - Over dit boek

Handboek voor schoolopzieners ...: bevattende al de wetten ..., Volume 1

1844 - 411 pagina’s
...harcr overwegingen onmiddcljjk aan Ons doen toekomen. Onze Minister van Binnenlandsche zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. Gegeven te '* Gravenhage, den 12 November des jaars 1840, van Onze regering het eerste. (get.) WILLEM....
Volledige weergave - Over dit boek

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ...

Netherlands - 1855
...n°. 203), en van den 19den Maarl 1853 (Staatsblad n°. 15), in to trckken. Onze Minister voornoemd is belasi met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en in do Staats-courant zal worden geplaatst. '< Gravenhage, den 5den Januarij 1854. (get.) WILLEM....
Volledige weergave - Over dit boek

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ...

Netherlands - 1858
...overeenkomstig art. 1 van de wet van den 6den Maart 1818 (Staatsblad n°. 12). Onze Minister voornoemd is belasi met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. Het Loo, den llden Junij 1857. (get.) WILLEM. De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get.) AGA VAN...
Volledige weergave - Over dit boek

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ...

1864
...gebragt en de bestaande met denzelfden dag buiten werking gesteld zullen worden. Onze Minister voornoemd is belasi met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en in do Staatscourant zal worden geplaatst. 's Gravenhage, den 24sten September 1863. WILLEM. De Minister...
Volledige weergave - Over dit boek

Wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den ...

1868
...Marine, van Binnenlandsche Zaken, van Buitenlandsche Zaken, van Financien en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. BESCHIKKING van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 20sten Februarij 1867, waarbij, namens...
Volledige weergave - Over dit boek

Verzameling van stukken betreffende het geneeskundig staats toezigt in nederland

1870
...Sydenbami). Vinum stibiatum (vinum antimonii Huxhami). Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit; hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den llaad van State. Het Luo, den 5den November 1865....
Volledige weergave - Over dit boek

De vrijmaking der friesche kerk: onderzoek naar recht en roeping der ...

1875 - 118 pagina’s
...zijn. ARTIKEL 12. Dit besluit treedt in werking op i April 1866. ' Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 's GRAVENHAGE, den 9den Februarij 1866. WILLE M. • De Minister van Justitie, OLIVIER. Uitgegeven...
Volledige weergave - Over dit boek

Jaarboek der Rijks-universiteit te Utrecht

1880
...„theoretisch geneeskundig examen 1 ' en „tweede natuurkundig examen". Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan een afschrift aan den Raad van State zal worden gezonden. Oranje-Nassau, den i4 dcn September...
Volledige weergave - Over dit boek

Geschiedenis van het administratief toezicht op de lage verveeningen in ...

Wiardus Willem Wichers Wierdsma - 1885 - 309 pagina’s
...zullen bevinden te behooren. : »Onze minister van den Waterstaat en der publieke Werken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. »Gegeven te Brüssel, den 17 February des jaarslSlü het zesde van onze Regeering. Willem. Van Wege...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. ePub downloaden
  5. PDF downloaden