Oudheden en gestichten van Delft en Delfland

Voorkant
C. Vermey, 1720 - 506 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 236 - Kentmeefter af lonen, ende den Capellaan ende den „ Leydecker af t'eten gheven, wanneer hy in den Godtshufe werft. „ Ende hier mede fal hem die Proefte ghenoeghen laten , finen coft mede „ te doen. Voirt foe fullen defe Joffrouwen voirfz. den Proefte roe coft „ gheven, in zaken die hy te doen heeft van des Cioefters weghen.
Pagina 240 - s Hoofs van „ Hollant, als borgen op te rechten ende voldoen, fonder „ enighe weer daar jegens te duene. Ende ick...
Pagina 239 - Convent gheen fcaede daar by hebben; ende wat ick uytlegghe van gemaaften rechte, ofte anders om recht te vorderen op ten Pachters, ende ick van den Pachters nyet weder ontfangen mach , dat zal ick 't Convent voirfz. te reec„ kenin,, keninghc moege brenghen.
Pagina cxxv - Wercken, dat men het Hout, Yfer, Steen, ofte andere ftoffe ende materie tot de Wercken noodich , van wegen 't...
Pagina cxv - Stede , ende een van wegen de Stede van Schiedam , alle in den Landen van Delflandt in...
Pagina cxxvii - Dijckgraeff ende Hooge Heemraden omme d'abfentie van een ofte twee van hen , de felve Rechtdagen niet...
Pagina 246 - Gafthuys der Armen te Delft onder het Bisdom van Utrecht , 't welk gewoon is door Provifors beftiert te worden, (welke Provifors de Goederen van 't gemelde Gaft...
Pagina cxxiv - ... van hen hare penningen , foo wel de Wercken van Dijckagie als de binne-wercken...
Pagina cxxv - ... tegens den Crediteuren vanden Aennemers , aengaende de ftoffen ende materie die de Aennemers t'borge fullen halen , ende aen 's...
Pagina 223 - Pricfter worden mach vander tyt dat hife hun ghevet, gave hife ooc yemand die hun alfo qualiken regierde , dat wyfe mit redene...

Bibliografische gegevens