Nieuwe ongehoorde queek-konst van boomen, heesters en bloemgewassen, ofte derselver algemeene vermeerdering: behelsende hoedanig men allerley boomen, door in stukken gesnedene wortels, stammen, takken, ja selfs door bladeren ... kan aanqueeken en vermenigvuldigen : nieuwelyks ondervonden en beschreven; en nu ... uyt 't Hoogduyts vertaald, door J. Le Long ; met curieuse kopere plaaten [etc.]

Voorkant
by Pieter de Coup, 1719 - 208 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens