A New Practical Grammar of the Dutch Language: With Dialogues and Readings in Prose and Verse

Voorkant
F. Thimm, 1878 - 127 pagina's

Vanuit het boek

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 126 - Neerlands bloed door de aders vloeit, Van vreemde smetten vrij; Wiens hart voor Land en Koning gloeit, VerhefF den zang als wij: Hij steil' met ons, vereend van zin Met onbeklemde borst, Het rond en hartig feestlied in, Voor Vaderland en Vorst.
Pagina 115 - Des genisten landmans heen, Die zijn zalig lot, hoe kleen, Om geen koningskroon zou geven ! Lage rust braveert den lof Van het hoogste koningshof. Als een boer zijn hijgende ossen 't Glimpend kouter door de klont Van zijn erfelijken grond, In de luwt...
Pagina 118 - De liefde is sterker dan de dood, Geen liefde komt Gods liefde nader, Noch is zoo groot.
Pagina 117 - t harte bindt Der moeder aan het kind, Gebaard met wee en smarte, Aan hare borst met melk gevoed, Zoo lang gedragen onder 't harte. Verbindt het bloed. Nog sterker bindt de band Van 't paar, door hand aan hand Verknocht, om niet te scheiden...
Pagina 126 - Bescherm, o God! bewaak den grond, Waarop onze adem gaat, De plek waar onze wieg op stond, Waar eens ons graf op staat; Wij smeeken van uw Vaderhand, Met diepgeroerde borst, Behoud voor 't lieve Vaderland, Voor Vaderland en Vorst. Bescherm hem, God! bewaar zijn troon, Op duurzaam regt gebouwd; Blink...
Pagina 118 - Geen water bluscht dit vuur, Het edelst, dat natuur Ter wereld heeft ontsteken; Dit is het krachtigste ciment, Dat harten bindt, als muren breken Tot puin in 't end. Door deze liefde treurt De tortelduif, gescheurd Van haar
Pagina 126 - Hij gloeit voor mens en broeder niet In de onbewogen borst, Die koel blijft bij gebed en lied Voor vaderland en vorst. Ons klopt het hart, ons zwelt het bloed, Bij 't rijzen van dien toon: Geen ander klinkt ons vol gemoed, Ons kloppend hart zo schoon: Hier smelt het eerst, het dierst belang Van allen staat en stand Tot één gevoel in d' eigen zang Voor vorst en vaderland.

Bibliografische gegevens