Uittreksels uit vreemde tijdschriften: Voor de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 61 - Tijdschrift voor de wis- en natuurkundige wetenschappen uitgegeven door de eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, (1850) derde deel, 77-98; 181-202.
Pagina 149 - De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen van af den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in de Noordzee; voorgesteld en aangeprezen als een krachtig middel tot verheffing van handel, scheepvaart en landbouw in Nederland.
Pagina 62 - DE VOLMAAKTHEDEN VAN DEN SCHEPPER IN ZIJNE SCHEPSELEN BESCHOUWD TOT VERHEERLIJKING VAN GOD EN TOT BEVORDERING VAN NUTTIGE NATUURKENMS , herzien en op de tegenwoordige hoogte der wetenschap gebragt door de Heeren Prof.
Pagina 60 - VAN WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN, bevattende de meest belangrijke ontdekkingen en verbeteringen in het gebied der werktuigkunde, technologie en andere wetenschappen. Onder redactie van Bleekrode. 2 vols., 12mo. Rotterdam, 1847, '48. JACOB. See Teinturier (Le) universel. JACOBI, L. See Landwirthschaftliches Monatsblatt. JACOBSKN, EMIL. See Chemisclie Industrie ; alto Cliemisch-teclinisch»» Repertorium ; alao Industrie- Blâtter.
Pagina 61 - TIJDSCHRIFT TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID. Zamengesteld door AH VAN DER BOON MESCH en HC VAN HALL. Uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
Pagina 122 - Overzigt van den gebrekkigen staat der waterlossing van de Maaspolders enz. door mr. JBH van de Mortel
Pagina 149 - Bouwkundig woordenboek of verklaring van de meest gebruikelijke technische benamingen, voorkomende bij de burgerlijke bouwkunde. waterbouwkunde en spoorwegen, door GCW Pijtak.
Pagina 60 - Verslag aan den minister van oorlog, betreffende eenige voorname verbeteringen aan de ophaalbruggen, enz., voorgesteld en tot nader onderzoek aangeboden door jhr. JGW Merkes van Gendt.
Pagina 121 - Nederlandsche gewesten is voorgevallen. 's Graavenhaage: C. van Lom [etc.], 1723-31. 4 v. f°. Stuart 1161 - Beschrijving van Nederlandsche historie-penningen, ten vervolge op het werk van G. van Loon uitgegeven door de tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone kunsten.
Pagina 148 - Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Zwijndrechtschen Waard, den Riederwaard en het Land van Putten over de Maas. Zwijndrecht 1848, blz. 199. HISTORISCH GENOOTSCHAP 'ROTERODAMUM...

Bibliografische gegevens