Het geloof is uit het gehoor: eene ernstige vermaning aan allen, die opregtelijk belang stellen in de verlossing van hunne zonden, door Jezus Christus, Gods Zoon

Voorkant
Wed. A. Loosjes Pz., 1826
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens