De ware verhouding tusschen hooger- middelbaar- en lager onderwijs: beschouwd als middel ter voorkoming van eenen algemeen heerschenden geest van jongelieden uit den burgerstand, om zich boven den stand hunner ouders te verheffen

Voorkant
J. de Lange, 1840 - 58 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens