De munten der voormalige hertogdommen Braband en Limburg: van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend

Voorkant
Erven F. Bohn, 1851 - 470 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 1 - Holland als hoogst onvolledig, en de daarin gegevene afbeeldingen als zeer onjuist zijn aan te merken, zoo wordt gevraagd eene zooveel doenlijk volledige, juiste en beredeneerde afbeelding van al de munten onzer voormalige Hertogen , Graven , Heeren en Steden , welke in de Nederlanden , in den ruimsten zin des woords, hebben bestaan of zijn geslagen, en wel van de vroegste tijden af tot aan de bevrediging van Gend in het jaar 1576.
Pagina 58 - Aen te toonen de Steden of andere Plaetsen der Nederlanden in de welke de respectieve Souvereynen Geld-Specien hebben doen slagen geduerende de XIV. en XV. Eeuw...
Pagina 19 - Notice sur les anciennes monnaies des comtes de Flandre, ducs de Brabant, comtes de Hainaut, comtes de Namur, et ducs de Luxembourg, faisant partie de la collection des médailles de l'université de Gand.
Pagina 237 - Spanje tot 6 i groot, zoodanig als die te voren bij zijnen vader geordonneerd waren te munten, overigens geene belangrijke bijzonderheden voor ons onderwerp anders, dan dat geeno andere dan de opgenoemde geldspecien gang mogten hebben.
Pagina 76 - Brabant.// //Je ne sais pas si les espèces de cette monnaie mixte sont retrouvées, mais >/j'y vois les indices des relations intimes qui influèrent sur les types de tous //les Pays-Bas.// Dit schreef Lelewel in 1835.
Pagina 247 - Hoe men echter hiermede moet overeenbrengen, hetgene Moonen, Chron. van Deventer, zegt op het jaar 1539, dat de drie overijsselsche steden het regt van den Keizer verkregen, om den zilveren Gulden van 20 stuivers te munten , blijft mij nog duister. (5) Plac.
Pagina 312 - N° 5 17986 —17988. Trois comptes, dont le premier est rendu par Jean du Bar et Jean de Brcuban, alias Brabant, et les deux autres par Jean de Breuban seul, tous deux maîtres particuliers de la monnaie de Philippe, duc de Bourgogne, « des monnoyes d'or et d'argent que de nouvel il a fait ouvrer et » forgier en sa ville de Bruxelles, pareilles à celle que l'on forge en ses pays » de Flandres, Henau et Hollande, par l'accord et avis des trois estas de » sondit pays de Brabant », du 4 septembre...
Pagina 452 - de la court de Cambray, iij 1. de vielz gros, val. viij 1. vj s. vj d. fors.
Pagina 97 - ... TRAJECTENSIS. Cette monnaie devait être faite à l'aloi de 6 deniers d'argent fin à 2 grains de remède et à la taille de 6 escalins 2 deniers au marc et valoir 4 gros de Vilvorde. On devait aussi frapper des demis et quarts de brymannen à la même empreinte et aloi et de taille à l'avenant. Il paraît que, lors de la gravure des coins, on ne se conforma point aux prescriptions de l'ordonnance en ce qui regardait les brymannen et leurs diminutifs, car les brymannen, qui existent dans les...
Pagina 54 - Hochstade bezeten , die het ter leen hielden , ten deele van den Hertog van Braband , en gedeeltelijk van den Hertog van Gulik.

Bibliografische gegevens