Ian Bottelgier heeft dit boeck gemaect geheete[n] Somme ruyrael. Sprekende van allen rechten Ghecorrigeert bi eenen experten practizijn aduocaet inden hoghen raet des conincs va[n] Castilien. Garnaten. &c. te Mechelen residerende

Voorkant
by my Claes de Graue [...], 1529
 

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens