Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 10 van 180 over te geven ; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg....
" te geven ; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvindcn en verstaan bij deze : Art. 1. "
Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ... - Pagina 73
1864
Volledige weergave - Over dit boek

Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Deel 1

Martinus Stuart - 1816
...fteld, om- geregeld te Iteftrijden 'sRtfks uitgaven, zoo als dezelve voor den jure 1817 zijn bepaald, zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overJeg der Staten -Generaal, hebben goedgevonden en ver» ftaan, gelijk Wij goedvinden en verdaan...
Volledige weergave - Over dit boek

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden ...

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1824
...werk, zonder vermeerdering van lasten vuor de ingezetenen, als van zeer groot nut te befchouwen is. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en...overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verttaan, gelijk Wij goedvinden en verdaan bij deze: Art. i. Er zal, ter verdere bcftrijding van de...
Volledige weergave - Over dit boek

Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Delen 1-2

Martinus Stuart - 1824
...vermenigvuldigen en het verouderen der infchrijvingen, indien dezelve niet hernieuwd worden, voortvloeijen zoude; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten. Generaal, hebben goedgevonden en verftaan, gelijk Wij goedvinden en verdaan, bij deze: <i....
Volledige weergave - Over dit boek

Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden

Martinus Stuart - 1824
...wetten, op den «jften " t "? cn . April bevorens uitgevaardigd , waren van dezen Generaal. inhoud: Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen - overleg der Stoten Generaal, hebben goedgevonden en verdaan, gelijk Wij goedvinden en verrtaan bij deze: Alzoo...
Volledige weergave - Over dit boek

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden ...

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1825
...62), van den 24 December 1820 (Staatsblad, N°. 30), en van den 2 Augustus x8aa (Staatsblad, N°. 24); Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg van de Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verdaan, gelijk Wij goedvinden en verdaan bij deze:...
Volledige weergave - Over dit boek

Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden

Martinus Stuart - 1826
...namelijk in *). dac gedeelte derzelve, alwaar de gemeente Matteren in aanraking is met die van Lippeloo\ Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten - Generaal, hebben goed. gevonden en verdaan, gelijk WIJ goedvinden en verflaan bij dezen: Komende...
Volledige weergave - Over dit boek

Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden

Martinus Stuart - 1826
...deuren en venfters. 4°. Het mobilair. 3«. De haardfteden. 5°. De dienstboden , en 6°. De paarden. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-G ïneraal, hebben goedgevonden en verftaan, gelijk Wij goedvinden en verdaan, bij deze: Van...
Volledige weergave - Over dit boek

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Volume 1

Netherlands. Staten-Generaal - 1840 - 1818 pagina’s
...ervaring het noodig heeft doen oordeelen, eenige veranderingen in sommige artikelen der Gwt. te maken; Zoo is het dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Stat.-Gen., hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art. 1. Er...
Volledige weergave - Over dit boek

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Volume 2

Netherlands. Staten-Generaal - 1840
...ervaring het noodig heeft doen oordeelen, eenige veranderingen in sommige artikelen der Gwt. te maken; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Stat.-Gen., hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art. 1. Er...
Volledige weergave - Over dit boek

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Volume 3

Netherlands. Staten-Generaal - 1841
...ervaring het noodig heeft doen oordeelen, eenige veranderingen in sommige bepalingen dcrzelve te maken; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en...Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art. 1. Er bestaat noodzakelijkheid tot verandering van het eerste,...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden