Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 10 van 82 over VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut....
" VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut ! doen te weten : Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is aan "
Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ... - Pagina 73
1864
Volledige weergave - Over dit boek

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden ...

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1820
...dezelve: Wij WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE - NASSAU , GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Allen die deze zullen zien of hooren lezen, falut! doen te weten : Alzoo Wij in overweging hebben genomen de noodzakelijkheid, om aan de regtbankcn...
Volledige weergave - Over dit boek

Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Delen 1-2

Martinus Stuart - 1823
...t Wij W1LLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje - Nasfau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, (blutt doen te weren: Alzoo Wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid, om te zorgen, dat...
Volledige weergave - Over dit boek

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden ...

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1824
...zaak. Wij WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG' VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, falat! doen te weten: Alzoo wij in overweging hebben genomen de beletfelen, welke de vaart op den Bencclcnrijn...
Volledige weergave - Over dit boek

Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden

Martinus Stuart - 1826
...WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER GenerMl ' NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE.NASSAU, GROOTHEHTOC VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. .Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, ftlut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging hebben eenomen, dat, naar aanleiding van het radde art....
Volledige weergave - Over dit boek

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Volume 2

Netherlands. Staten-Generaal - 1840
...beraadslaging wordt genomen , luidt aldus: ONTWERP omtrent de verandering van art. 130 der Gwt. Wij WILLEM, enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat de ervaring het noodig heeft doen oordeelen, eenige veranderingen in sommige artikelen...
Volledige weergave - Over dit boek

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Volume 1

Netherlands. Staten-Generaal - 1840 - 1818 pagina’s
...hiermede bevelen Wij UEd. Mog. in Godes heilige bescherming. 't Gravenhage, den 16 Mei 1840. WlLLEM. » Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Het ontwerp van wet luidde aldus: «WijWILLEM.enz. Al/oo Wij in overweging hebben genomen, dat de ervaring...
Volledige weergave - Over dit boek

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Volume 3

Netherlands. Staten-Generaal - 1841
...BIJ DE GRATIE GoDS, KO MW DER NEDERLANDEN, I'i:ivs VAN ORANJE-NASSAÜ, GROOT-!]ERTOG VAN LDXEMBUHO, ENZ., ENZ., ENZ. Allen, die deze zullen zien of hooren...lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat, ten gevolge der tractaten van den 19 den April 1839, de daarbij aan België overgegane...
Volledige weergave - Over dit boek

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de ..., Volume 12

1852
...Wu WILLEM III, BIJ DÉ GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAK OHANJE-NASSAU , GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Allen, die deze zullen zien, of hooren lezen, salut! ' doen te welen: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens Art. 119 en 120 der Grondwet, de algemeeae...
Volledige weergave - Over dit boek

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de ..., Volume 7

1847
...WlJ WILLEM II, BIJ DE GRATIE GODS, K.ON1NG DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE-NASSAU , GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Allen die deze zullen zien of hooren lezen, saiut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebhen, dat, door d'o buitengewone duurle van...
Volledige weergave - Over dit boek

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Volume 1

Netherlands. Staten-Generaal - 1848
...zijn, aangehaald. H«. 34. OP NIEUW GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET N°. XII. HOOFDSTUK XII. Wu WILLEM II, enz. Allen, die deze zullen zien , of hooren lezen,...te weten : Alzoo Wij in overweging genomen hebben , rlat de ervaring het noodig heeft doen nordeelen , eenige veranderingen in onderscheidene artikelen...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden