Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 10 van 16 over Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSA▄, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,....
" Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSA▄, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Op de voordragt van Onzen Minister van "
Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ... - Pagina 79
1864
Volledige weergave - Over dit boek

Geschiedenis der Leidsche hoogeschool: van hare oprigting in den ..., Volume 1

Matthijs Siegenbeek - 1829
...10 HARVARD COU.|6E LIBRARY FROM THE CHARLES WIU.IAM EUOT fUND ZIJNE MAJESTEIT, WILLEM DEN EERSTEN, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJENASSA▄, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG ENZ. ENZ. ENZ. SIRE! Ik verheug mij zeer over de gelegenheid, mij door de toestemming uwer Majesteit verleend, om...
Volledige weergave - Over dit boek

Handboek voor schoolopzieners ...: bevattende al de wetten ..., Volume 2

H. Ks Hemkes - 1847 - 411 pagina’s
...Haarlem. Wu WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje Nassau , Groot Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. Op de voordragt van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 9 don dezer, N░. 100, 5 a " afd. Hebben goedgevonden en verstaan ons...
Volledige weergave - Over dit boek

Algemeen verslag van de werksaamheden en notulen der vergaderingen

Instituut van ingenieurs, The Hague - 1854
...KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN Wij WILLEM III, BIJ DB GRATIE GODS, Af*cPhrijf N░ 62 ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlaudsche Zaken van den 20" en Julij 1854, n░. 137, 5 d " afdeeling, betreffende een adres van...
Volledige weergave - Over dit boek

Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel, in het jaar 1821

Caspar Georg Carl Reinwardt - 1858 - 646 pagina’s
...daartoe betrekkelijk. Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz. enz. enz. Op de voordragt van onzen Minister voor het publiek onderwijs, de nationale nijverheid en de koloniŰn van den 14 dezer, N░. 438. Gelet...
Volledige weergave - Over dit boek

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding ...

1868
...83.) Wu WILLEM III, mi DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJENASSAU, GKOOT-HERTOG VAN LUXEMBURG. ENZ. , ENZ. , ENZ. Op de voordragt van Onzen Minister van Binneulaudsche Zakeu, van den 12den Mei 1866, uO. 231, ode afdeeling; Overwegende dat dit besluit is...
Volledige weergave - Over dit boek

De vrijmaking der friesche kerk: onderzoek naar recht en roeping der ...

1875 - 118 pagina’s
...DER HERVORMDEN. Wij Willem III, bij de gratie Goris, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie, van den 14den October 1865, no. 7. Gezien de Koninklijke besluiten van 13 Februarij 18!9,...
Volledige weergave - Over dit boek

Verslag an den koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig ...

1878
...van Sandenburg. Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 27 Junij 1877, n░. 70, 9de afdeeling; Gelet op artt. 7 en 15 der wet van...
Volledige weergave - Over dit boek

Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, Volume 1

Willem Boele Sophius Boeles - 1878
...WlJ WILLEM II, BIJ DE GRATIE GoDS , KoNIXG DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE NASSAU , GROOT HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Op de voordragt van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 4 Februari) 1843, No. 130, 5e Afdeeling, in aanmerking nemende de noodzakelijkheid...
Volledige weergave - Over dit boek

Tijdschrift voor zendingswetenschap ..., Volumes 1-20;Volumes 23-25

1879
...HARENCAKSPEL. C. Wu WILLEM III, lij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Print van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Op de voordragt van onzen Minister van KoloniŰn, van den 18den dezer, Lett. A*z, No. 32. Den Raad van State gehoord (advies van den Ssten...
Volledige weergave - Over dit boek

Verslag an den koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig ...

1880
...af te nemen. "Wij "WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz. , enz , enz. Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 2 Januarij 1879,. litt. G, afdeeling Medische Politie; Overwegende, dat het...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden