Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 10 van 38 over Onze Minister van oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift....
" Onze Minister van oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de algemeene rekenkamer tot informatie. "
Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ... - Pagina 4
1864
Volledige weergave - Over dit boek

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de ..., Volume 4

1844
...art. 4 en 5 gemaakt, zullen ingaan met den l slen Januari] 1844. Onze Directeur-Generaal van Marine is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan...gezonden aan de Algemeene Rekenkamer, tot informatie. 'Ľ Gravenftage, den 28" en Maart 1843. Dt Directeur-Generaal van Marine, JC RUK. WILLEM. WlJ WILLEM...
Volledige weergave - Over dit boek

Handboek voor schoolopzieners ...: bevattende al de wetten ..., Volume 1

1844 - 411 pagina’s
...hetzij in de eerste, of in de tweede volle week van October. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, en hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. '* Gravenhage, den 3 Julij 1843....
Volledige weergave - Over dit boek

Berigten van het Historisch Gezelschap te Utrecht, Volume 1

1846
...ingeschreven dan op vertoon van het in art. l bedoelde getuigschrift. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden toegezonden aan den Raad van State, mitsgaders aan de Algemeene Rekenkamer, en hetwelk in het Staatsblad...
Volledige weergave - Over dit boek

Verzameling van stukken betreffende het geneeskundig staats toezigt in nederland

1870
...Holl, apotheker, teHoogeveen; CD Waszink, apotheker, te Zwolle. Onze minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan...afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 'sGravenhage, den 28sten December 1866. ■De minister tan Binnenlandsche Zaken, Heemskerk. WILLEM....
Volledige weergave - Over dit boek

Wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den ...

1870
...accorderen. • Art. 5. Onze Minister van den Waterstaat en der Publieke Werken is belast met de executie van dit -besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de -A-lgemeene Rekenkamer tot informatie. KON. BESLUIT van den Uden Februarij 1819 (SM. nį. 6), bepalingen op verveeningen en ontgrondingen....
Volledige weergave - Over dit boek

Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch-IndiŽ ..., Volume 23

Dutch East Indies. Dienst van den Mijnbouw - 1894
...Nederland verbonden is, bedraagt f 2500.— (twee duizend tijf honderd gulden). De Minister van KoloniŽn is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en aan de Algemeene Rekenkamer, en dat in de Nederlandsche Staatscourant...
Volledige weergave - Over dit boek

Wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den ...

1877
...Znidholland, het daartegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. Met dit advies kan ik mij niet vereenigen....
Volledige weergave - Over dit boek

Verslag an den koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig ...

1878
...gelijktijdig met de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad nį. 35). Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Marine, en hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 's Gravenhage, den 21sten...
Volledige weergave - Over dit boek

Verzameling van stukken betreffende het geneeskundig staats toezigt in nederland

1879
...dit besluit buiten werking tot dat de buitengewoon bijeengeroepen ligtingen huiswaarts zijn gekeerd. Onze minister van Oorlog is belast met de uitvoering...besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze ministers van Binnenlandsche Zaken, van Justitie, van Marine en van KoloniŽn. {gel) WILLEM. De...
Volledige weergave - Over dit boek

Jaarboek der Rijks-universiteit te Utrecht

1880
...verstaan ten aanzien van de voorschreven toelating vast te stellen het bij dit besluit gevoegde reglement. Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk, met het daarbij behoorende reglement, in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan een...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden