Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 10 van 61 over Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG....
" Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Willende "
Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ... - Pagina 41
1864
Volledige weergave - Over dit boek

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden ...

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1820
...kort daarop een Koninklijk befluit, van den volgenden inhoud ; Wij WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS , KONINO DER. NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Willende, door vaste bepalingen, naar aanleiding •van de voorfchriften der Grondwet, de onzekerheid wegnemen,...
Volledige weergave - Over dit boek

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden ...

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1824
...dit (luk aangemerkt heb, en dus een volmaakt begrip krijge van deze zaak. Wij WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG' VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, falat! doen te weten: Alzoo wij in overweging hebben genomen...
Volledige weergave - Over dit boek

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden ...

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1825
...II. ELIAS SCHOVEL. B IJ LAGE H. BESLUIT van den 18 Augustus 1824, ^V*. 138. Wij WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. r czien de Artikelen van overeenkomst voor de Nederlandfche Handelmaatfchappij, door de afgevaardigden...
Volledige weergave - Over dit boek

Geschiedenis der Leidsche hoogeschool,van...1575 tot...1825. 2 deelen [in 3 ...

Matthijs Siegenbeek - 1829
...IJortrcttcn. TE LEIDEN, B u S. » J. LU C HTM AN 5, XDCCCXXIX. AAX * ZUÑE MAJESTEIT, WILLEM DEN BERSTEN, KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJENASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG ENZ. ENZ. ENZ. SIRE! Ifc Terheng mij zeer over de gelegcnheid, mij door de toestemmiujj invcr -Majesleit vcrlcrnd...
Volledige weergave - Over dit boek

Nouveaux supplémens au recueil de traités, Volume 1

Georg Friedrich von Martens, Friedrich Wilhelm August Murhard - 1839
...voorloopige overeenkomsten, in af\vachting van de sluiting van gezegd traktaat: Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Hebben besloten en besluiten: Art. I. Alle goederen, welke, na den 14den dezer loopende maand, uit...
Volledige weergave - Over dit boek

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Volume 1

Netherlands. Staten-Generaal - 1840 - 1818 pagina’s
...1840. (wg) WILLE M. » De bedoelde nadere ontwerpen luiden aldus : ONTWERP I. Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en mét gemee/f overleg der Staten-Generaal, hebben...
Volledige weergave - Over dit boek

Handboek voor schoolopzieners ...: bevattende al de wetten ..., Volume 1

1844 - 411 pagina’s
...houdende bekrachtiging en erkenning van het Onderwijzer* -genoottohap. Wij WILLEM II, bijt de grvne GODS, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz. enz. enz. Ijrezicn het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 4 December 1843, N°. 175,...
Volledige weergave - Over dit boek

Friesche volks-almanak, Nummer 11

1845
...October. Frederik Hendrik Albert, Prins van Pruissen, Schoonbroeder des Konings 1800 6 December Willem II, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot,Hertog van Luxemburg, enz. enz., enz . . . 1792 TIJDPERKEN. Het jaar na de geboorte onzes Heeren JC . . 1846 Grieksche Jaartelling 7354...
Volledige weergave - Over dit boek

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de ..., Volume 11

1851
...Groot Noord-Hollandsch Kanaal en op het Kanaal doorhet eiland Voorne. WlJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS , KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE-NASSA.U..., GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Op de voordragt van Onzen Minisier van Binnenlandschc Zaken, van den 8 stea Mei 1851, N». 139, 3 d<)...
Volledige weergave - Over dit boek

Histoire de la commune de Virginal

Corneille Stroobant - 1853 - 572 pagina’s
...mont-de-piété de Nivelles ; ce qui lui fut accordé par arrêté du 21 avril 1827 : Wij WILLEM, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, groot-hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. Gezien den staat van verzoeken, om autorisatie tot aenkoop, verkoop of vervreemding van gemeente goederen,...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden