Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 10 van 30 over Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU....
" Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU , GROOT HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. "
Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ... - Pagina 28
1864
Volledige weergave - Over dit boek

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden ...

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1825
...', (Getcekend) LH ELIAS SCHOVEL. B IJ LAGEG, BESLUIT van den 19 April 1804, AP. 41. H, Wij WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS , KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT HERTOG? Lerzien Ons Befluit van den 29 Maart laatstleden, N°. 163, houdende oprigting ecner Ncderlandfche...
Volledige weergave - Over dit boek

Handboek voor schoolopzieners ...: bevattende al de wetten ..., Volume 1

1844 - 411 pagina’s
...voorzien der Openbare Lagere Scholen van een volledig Stel der Nieuwe Maten en Gewigten. Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins...Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg , enz., enz., enz. I_fp het Rapport van Onzen Minister van Binneulandsche Zaken, van den 6 dezer N°. 71 betrekkelijk...
Volledige weergave - Over dit boek

Notice historique et généalogique sur les seigneurs de Tyberchamps

Corneille Stroobant - 1851 - 323 pagina’s
...des Pays-Bas, par diplôme daté du château royal de Loo, le 4 août 1822 : \Vy WILLEM, by de gratic Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, groot hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen die dezen zullen zien of hooreu lezen, salut! Gezien hebbende het adres van jonkheer Ignace François...
Volledige weergave - Over dit boek

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de ..., Volume 11

1851
...betrekkelijk de Stoomvaart op het Groot Noord-Hollandsch Kanaal en op het Kanaal doorhet eiland Voorne. WlJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS , KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE-NASSA.U , GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Op de voordragt van Onzen Minisier van Binnenlandschc...
Volledige weergave - Over dit boek

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de ..., Volume 14

1854
...December 1853, tot vaststelling van het VIII"» Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor den jare 1854. WlJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS, K.ONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU , GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Allen, tlic deze zullen zien of hooren lezen, salul!...
Volledige weergave - Over dit boek

Recueil des traités et conventions conclus par le royaume des ..., Volumes 3-4

E. G. Lagemans, J. B. Breukelman - 1859
...Verbindlichkeiten vollstaudig zu erfiillen und erfiillen zu \asseu, \otbclvuLtlich (Journal Officiel 1854.0". 144.) Wij WILLEM III, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz. , enz. Aangezien, volgens art. 34 van het op den Sisten December...
Volledige weergave - Over dit boek

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, Volume 7

1859
...aanbiedende een afschrift van 's Konings besluit van 5 September 1859, no. 36, luidende als volgt: Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz. in verband met liet daartoe betrekkelijk voorstel van Ouzen...
Volledige weergave - Over dit boek

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding ...

1870
...bewaarscholen, ingediend aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal den 5 Jamtarij 1870. "Ww "WILLEM III, tij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, ' Prins van...Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, enz., enz., ene. Allen, die deze zullen zien of hoorsn lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen...
Volledige weergave - Over dit boek

Verslag an den koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig ...

1873
...WET KMI den Aden December 1872, tol voorziening tegen besmettelijke ziekten (Staatsblad »i°. 134). Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen...
Volledige weergave - Over dit boek

Wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den ...

1877
...beroep ongegrond verklaren bij een besluit, waarvan het door de afdeeling overgeontwerp luidt als volgt: WiJ WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz. Beschikkende op het beroep , door het bestuur van...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden