Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 10 van 104 over harer afkondiging. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst,....
" harer afkondiging. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat allť ministeriŽle departementen "
Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ... - Pagina 74
1864
Volledige weergave - Over dit boek

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden ...

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1818
...tive maatregelen, als tegen het misbruiken van dezen Trijdom noodig zullen beTonden •worden. • Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geplaatst en dat een genoegzaam aantal exemplaren gedrukt en naar alle handeldrijvende steden en plaatsen zal worden...
Volledige weergave - Over dit boek

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de ..., Volume 14

1854
...omschreven en verantwoord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onderwerpen betreffen. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, collegiŽn en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de...
Volledige weergave - Over dit boek

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de ..., Volume 24

1864
...omschreven en verantwoord in zoo vele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onderwerpen betreffen. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriele Departementen , Autoriteiten, CollegiŽn en Ambtenaren, wien zulks aangaat , aan...
Volledige weergave - Over dit boek

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding ...

1869
...verzoek, voor het dienstjaar 1869—1870 afschrijving van belasting door Gedeputeerde Staten verleend. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle MinisteriŽele Departementen, Autoriteiten, CollegiŽn en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan...
Volledige weergave - Over dit boek

Verzameling van stukken betreffende het geneeskundig staats toezigt in nederland

1870
...der woon gevestigd zijn. Art. 23. Deze wet treedt iu werking vůůr of op den lsten Januarrj 1866. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle MinisteriŽle Departementen, Autoriteiten, CollegiŽn en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de...
Volledige weergave - Over dit boek

Verzameling van stukken betreffende het geneeskundig staats toezigt in nederland

1872
...van toepassing. Slotbepaling. Art. 34. Deze wet treedt in werking vůůr of op den lsten Mei 1873. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriŽle departementen, autoriteiten, collegiŽn en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de...
Volledige weergave - Over dit boek

Verslag an den koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig ...

1877
...accijnsen belast met de opsporing der overtredingen van Onze krachtens artikel 1 te nemen besluiten. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle MinisteriŽle Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de...
Volledige weergave - Over dit boek

Verslag an den koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig ...

1878
...bepalingen als deze onderworpen, onverminderd de straffeu tegen de gepleegde overtreding bedreigd. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle MinisteriŽle Departementen, Autoriteiten, CollegiŽn en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de...
Volledige weergave - Over dit boek

Verzameling van stukken betreffende het geneeskundig staats toezigt in nederland

1879
...zeeschepen, met uitzondering van oorlogsvaartuigen. Die vergunning kan ten allen tijde worden ingetrokken". Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle MinisteriŽle Departementen , Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de...
Volledige weergave - Over dit boek

Jaarboek der Rijks-universiteit te Utrecht

1880
...„die toelating." „Deze aanwijzing kan ten allen tijde op gelijke wijze worden „ingetrokken." Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden