Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 10 van 65 over WILLEM III, bij de gratie Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU,....
" WILLEM III, bij de gratie Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. "
Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ... - Pagina 42
1864
Volledige weergave - Over dit boek

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden ...

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1824
...hcrinnere, dat ik op dit (luk aangemerkt heb, en dus een volmaakt begrip krijge van deze zaak. Wij WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS...ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG' VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, falat! doen te weten: Alzoo wij in overweging hebben genomen...
Volledige weergave - Over dit boek

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden ...

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1825
...(Gctcekend') L. II. ELIAS SCHOVEL. B IJ LAGE H. BESLUIT van den 18 Augustus 1824, ^V*. 138. Wij WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN , PRINS...ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. r czien de Artikelen van overeenkomst voor de Nederlandfche Handelmaatfchappij, door de afgevaardigden...
Volledige weergave - Over dit boek

Geschiedenis der Leidsche hoogeschool,van...1575 tot...1825. 2 deelen [in 3 ...

Matthijs Siegenbeek - 1829
...IJortrcttcn. TE LEIDEN, B u S. » J. LU C HTM AN 5, XDCCCXXIX. AAX * ZUÑE MAJESTEIT, WILLEM DEN BERSTEN, KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJENASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG ENZ. ENZ. ENZ. SIRE! Ifc Terheng mij zeer over de gelegcnheid, mij door de toestemmiujj invcr -Majesleit vcrlcrnd...
Volledige weergave - Over dit boek

Nouveaux supplémens au recueil de traités, Volume 1

Georg Friedrich von Martens, Friedrich Wilhelm August Murhard - 1839
...getroffene voorloopige overeenkomsten, in af\vachting van de sluiting van gezegd traktaat: Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins...Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Hebben besloten en besluiten: Art. I. Alle goederen, welke, na den 14den dezer loopende maand, uit...
Volledige weergave - Over dit boek

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Volume 1

Netherlands. Staten-Generaal - 1840 - 1818 pagina’s
...18den Maart 1840. (wg) WILLE M. » De bedoelde nadere ontwerpen luiden aldus : ONTWERP I. Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins...Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en mét gemee/f overleg der Staten-Generaal, hebben...
Volledige weergave - Over dit boek

Handboek voor schoolopzieners ...: bevattende al de wetten ..., Volume 1

1844 - 411 pagina’s
...N'\ 61, Staatsblad N°. 1), houdende nadere bepalingen omtrent het Lager Onderwy». Wij WILLEM II, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins...Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz. enz. enz. tjrelet op de bij Ons ingekomen adressen , houdende bezwaren betrekkelijk het lager onderwijs, en willende...
Volledige weergave - Over dit boek

Friesche volks-almanak, Nummer 11

1845
...October. Frederik Hendrik Albert, Prins van Pruissen, Schoonbroeder des Konings 1800 6 December Willem II, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot,Hertog van Luxemburg, enz. enz., enz . . . 1792 TIJDPERKEN. Het jaar na de geboorte onzes Heeren JC . . 1846 Grieksche Jaartelling 7354...
Volledige weergave - Over dit boek

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de ..., Volume 11

1851
...betrekkelijk de Stoomvaart op het Groot Noord-Hollandsch Kanaal en op het Kanaal doorhet eiland Voorne. WlJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS , KONING DER NEDERLANDEN..., GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Op de voordragt van Onzen Minisier van Binnenlandschc Zaken, van den 8 stea Mei 1851, N». 139, 3 d<)...
Volledige weergave - Over dit boek

Histoire de la commune de Virginal

Corneille Stroobant - 1853 - 572 pagina’s
...au mont-de-piété de Nivelles ; ce qui lui fut accordé par arrêté du 21 avril 1827 : Wij WILLEM, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins...Oranje-Nassau, groot-hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. Gezien den staat van verzoeken, om autorisatie tot aenkoop, verkoop of vervreemding van gemeente goederen,...
Volledige weergave - Over dit boek

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de ..., Volume 14

1854
...December 1853, tot vaststelling van het VIII"» Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor den jare 1854. WlJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS, K.ONING DER NEDERLANDEN,..., GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Allen, tlic deze zullen zien of hooren lezen, salul! doen Ie welen: Alzoo Wij in overweging genomen...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden