Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het koningrijk der Nederlanden

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 771 - WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Pagina 591 - Alle Schoolonderwijs zal zoodanig moeten worden ingericht, dat onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld, en zij zelven opgeleid worden tot alle Maatschappelijke en Christelijke deugden".
Pagina 900 - ... 12 En ik zag de dooden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend : en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de dooden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hunne •werken.
Pagina 714 - Kommandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw. Kommandeur der Orde van de Eikenkroon, Ridder der 2e klasse der Orde van den Heiligen Stanislas van Rusland, enz., te 's Gravenhage. . . 19 July 185i. WM SMIT, Dirigerend Officier van Gezondheid 2...
Pagina 857 - Minister van Marine, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van KoloniŽn...
Pagina 938 - Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 28sten November 1806, nį.
Pagina 928 - Schorsing geschiedt uiterlijk voor drie maanden en met behoud •of met gedeeltelijk of geheel verlies der bezoldiging gedurende het
Pagina 596 - t Geloof wordt in den proefstrijd vaster ; 't Geloof zij 't schild , wanneer de laster Uw doel miskent , uw deugd bespot ; 't Geloof sticht diamanten muren ; 't Geloof kan tijd en graf verduren: Daar, waar 't geloof is, daar is God.
Pagina 533 - Leesboek voor school en hui*, door J. SCHMA.L , hoofdonderwijzer te 's Gravenhage. Te utrecht, bij S. FOLKERS, 1868. Prijs 30 cents. Toen wij vůůr eenigen tijd verslag gaven van „ De kruidenier en zijn winkel'1...
Pagina 936 - Borne ingesteld beroep ongegrond te verklaren. Onze Minister van Binneulandsche Zaken is belast enz.

Bibliografische gegevens