Ethiek en het juridisch beroep

Voorkant
Koninklijke Boom uitgevers, 2007
Eens waren de juridische beroepen een rustig bezit. De advocaat, de notaries en de rechter waren notabelen; gezaghebbend, achtenswaardig en vooral belangeloos. Dit beeld van de juristerij is grondig gewijzigd. De kranten staan vol incidenten: rechters met verstrengelde belangen, advocaten die zand in de machine strooien, en notarissen die worden verdacht van fraude. Is dit alleen maar de beeldvorming of is er meer gaande? Wat is er aan de hand met de juridische beroepen? En wat betekent dit voor de juristen en de dilemma's die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen? Deze en verwante vragen staan central in dit boek. Marc Loth is hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap en Rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Den Haag. Jeanne Gaakeer is bijzonder hoogleraar Rechtstheorie en universitait hoofddocent Inleiding tot de rechtswetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rechter in de Rechtbank Middelburg. professionele dilemma's De PRAKTIJKVAARDIGHEDEN zijn bestemd voor studenten die een opleiding volgen in het hoger juridisch onderwijs. Elk deel geeft met schema's, vragen en voorbeelden de student snel toegang tot de praktische toepassing van kennis in de rechtspraktijk. Verschenen titels Balanslezen in de rechtspraktijk Ethiek en het juridisch beroep (HR-) Management in de rechtspraktijk ICT in de rechtspraktijk Mediation in de praktijk Practical legal English: legal terminology Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.

Bibliografische gegevens