Eenige scherpe aanmerkingen over De Historie des Pausdoms opgestelt by een Kartuyzer Monnik, en in een brief overgeschikt aan den autheur Jacob Campo Weyerman; en deszelfs andwoort, verzelt door godgeleerde en zeedekundige betrachtingen over den text des Evangelists Lukas 14, v. 20, en Ecclesiastes 2, v. 11

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens