Fon jelde: opstellen van D.J. Henstra over middeleeuws Frisia

Voorkant
Barkhuis, 2010 - 370 pagina's
Dutch description: In de vroege en hoge middeleeuwen besloeg het Friese gebied de gehele kuststrook van Zeeland tot de Wezermonding. De Noordzee werd wel de Mare Fresonum ('Zee der Friezen') genoemd. Dorestat bij Utrecht was van de 7e tot in de 9e eeuw een der voornaamste handelsplaatsen van het Frankische Rijk en de Friezen waren de belangrijkste handelaren en zeevaarders van toenmalig Noordwest-Europa. Frisia was dan ook een van de eerste West-Europese gebieden waar zich een geldstelsel ontwikkelde. Omdat de Friezen geen overheid met direct gezag kenden, ontwikkelde het geldstelsel zich volgens de eigen wetten van vraag en aanbod - een uniek geval in middeleeuws Europa.Centrale thema's van de bundel zijn de ontwikkeling van de regionale geldstandaards in middeleeuws Frisia, het inzetten van kennis van de geldstandaards voor brondatering en de geschiedenis van het grafelijk gezag in het Frisia van de volle middeleeuwen. Het onderzoek van Henstra is zodoende niet alleen van economisch-historisch belang, maar tevens uiterst relevant voor de numismatiek, medievistiek, genealogie en de regionale geschiedenis van het middeleeuwse Frisia.De redactie over de bundel is gevoerd door Anne Tjerk Popkema. De bundel is rijkelijk voorzien van illustraties (grotendeels in kleur) van munten, kaarten, historische stukken en grafieken. Verder bevat het boek verschillende appendices en een uitgebreid register.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Van der Chijs De munten van Friesland XVIH1 35
1
Van der Molen Wat Friese munters sloegen p 13
13
middeleeuws Frisia 6001500
71
Van Gelder De Nederlandse munten p 15 nr 5 14
139
ca 950ca 1150
159
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens