Jan bottelgier heeft dit boeck gemaect: Ende is gheheeten Summe ruyrael, sprekende van allen rechten. Ghecorrigeert by eenen experten practizijn aduocaet in den hooghen raet des conincx van Castilien ..

Voorkant
Gheprent by mi Symon Cock, 1542 - 356 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens