Nederlansch gedenkboek: of, Europische mercurius

Voorkant
A. van Damme, 1731
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 110 - zeer naaukeurig geŽxamineerd, en alles met de waarheit overeenkomende bevonden is, zal de Lading van dat Schip prys verklaard, en de vragt aan den Schipper volgens inhoud der
Pagina 110 - een geheel Jaar goed zullen zyn; welke tyd van een jaar ,. niet eerder beginnen zal dan van den dag af dat de Conful van den Staat het
Pagina 110 - iets te berooven of weg te neemen, en aan gemelde Schipper zal eene Certificatie
Pagina 170 - of andere Roomfche Geftichten en Gemeenfchappen, of van de Leden van dien, hoe
Pagina 42 - Gedaan in den Haag, onder het klein Zegel van den Lande, den
Pagina 109 - by welkers konfronteering dat de Zegels een en dezelve zyn, de Kapers
Pagina 109 - deze Kapers dit Artykel overtreeden , zullen zy ten fpiegel van anderen zwaar

Bibliografische gegevens