Nauwkeurige beschryving van de Guinese goud-tand- en slavekust, nevens alle desselfs landen, koningryken en gemene besten: van de zeeden der inwoonders, hun godsdienst, regeering, regtspleeging, oorlogen [...] Mitsgaders de gesteldheid des lands, veld- en boomgewassen, alderhande dieren [...]

Voorkant
by J. Verheide [...] A. van Huissteen [...] S. van Esveldt [...], 1737 - 279 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens