Jan Bottelgier heeft dit boeck gemaeckt. En is gheheeten Summe ruyrael, sprekende van allen rechten

Voorkant
by dye wed. van Henrick Peetersen van Middelburch, 1550 - 365 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens