Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

Airy, G. Biddell. On the algebraical and numerical theory of errors

of observations and the combination of observations. Cambr. and. Lond., 1861.

P. oct. 1176 Airy, G. Biddell. On the undulatory theory of optics, designed for

the use of students in the University. A new ed. Lond. and Cambr., 1866.

Q. oct. 1017 Airy, G. Biddell. Cf. Greenwich observations. Aitken, J. Grundsäze der Entbindungskunst, nach der dritten verb.

und mit neuen Kupfern verm. Ausg., aus dem Engl. übers. und mit einigen Anmerk. versehen von C. H. Spobr. Mit 31 Kpst. Nürnb., 1789.

N. oct. 673 Aitken, J. Principles of midwifery, or puerperal medicine 2 ed.

enlarged and illustr. with engr. Edinb., 1785. N. oct. 665 Aitken, W. The science and practice of medecine. 4. ed. etc. Lond., 1866. II Vol.

0. oct. 1807 Aitzema, F. van. Cf. Wurm, C. F. Ajasson de Grandsagne, J.B. F. S. Cf. Plinius Secundus , C. Akademie, Genootschap, Hoogeschool etc. Albany. Transactions of the N. Y. State Agricultural Society,

with an Abstract of the proceedings of the County agricultural Societies. Vol. XIII. 1853 899. Albany, 1854 899.

R. oct. 1028 Amiens. Bulletins de la Société des Antiquaires de Picardie. 1841 899. Tom. I 899. Amiens et Par., 1844 899.

U. oct. 266 Amiens. Mémoires de la Société d'Archéologie du Département

de la Somme. T. I. Avec 9 pl. Amiens, 1838. Mémoires de la Sociét des Antiquaires de Picardie (ancienne Société d'archéologie du Départ. de la Somme.) T. II. Ibid., 1839. T. III. Avec un atlas dae) pl. Ibid., 1840. T. VI. Avec un atlas de 16 pl. Ibid., 18431t44. T. VII. Avec un atl. de 20 pl. Ibid., 1844-1845. T. IX. Av. onze pl. Ibid., 1848. T. X. Av. 12 pl. Ibid., 1850. T. XI (Deuxième Série. T. I) 899. Ibid., 1851 899.

U. oct. 265 Amiens. Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie.

Documents inédits, concernant la province. T. I et II. Coutumes locales du Baillage d'Amiens, redigées en 1507, publiées etc. par A. Bouthors. Amiens, 1845–1852. T. III. Introduction à l'histoire générale de la province de Picardie, par Dom Grenier, publiée etc. par Ch. Dufour et J. Garnier. Ibid., 1856. T. IV. Recherches historiques et critiques sur les anciens Comtes de Beaumont-sur-Oise, du XIe au XIIIe siècle, avec une carte du Comté, par L. Douet d'Arcq. Amiens, 1855.

S. qu. 925 Amsterdam. Verhandelingen der Eerste Klasse van het Hol

landsch Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten te Amsterdam. D. I. Amst., 1812. It. v. h. KoninklijkNederlandsche Instituut etc. D. II. In den Haag, 1816. It. D. IIIVII. Amst., 1817–1825. It. Nieuwe Verhandelingen. Ibid., 1827–1848. XIII Voll. It. Verhandelingen. 3. Reeks. Ibid., 1849-1852. V Voll.

A. qu. 172

[ocr errors]

9

Akademie, Genootschap, Hoogeschool etc.
Amsterdam. Verslag van de – openbare vergadering der eerste

Klasse van het Kon. Nederl. Instituut van Wetenschappen, Let-
terkunde en Schoone Kunsten. II-X. Verslag. 1819–1835.

A. qu. 172a Amsterdam. Verhandelingen der tweede Klasse van het Kon.

Nederl. Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, te Amsterdam. In den Haag, 1818. T. I. — It. Amst., 1821-1843. T. II-VIII. Nieuwe reeks van Verhand. Ibid., 1850-1851. II Voll. (89)

A. qu. 1726 Amsterdam. Verslag van de openbare vergadering der tweede

Klasse van het Kon. Nederl. Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. 1816. Amst., 1817. It. 1818. Ib., 1818. Verslag etc. wegens de brug of het houten voetpad, ontdekt op de grenzen van Drenthe en Westwoldingerland. Ib., 1819. – Verslag van de openb. vergad. etc. 1820 899. Ib., 1820 899.

A. qu. 172c Amsterdam. Gedenkschriften in de hedendaagsche talen van de

derde Klasse van het Kon. Nederl. Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Amst., 1817–1836. T. I–V.

A. qu. 1720 Amsterdam. Commentationes latinae tertiae Classis Instituti

Regii Belgici. Amst., 1818–1836. T. I–VI. A. qu. 172 Amsterdam. Verslag van de openbare vergadering der vierde

Klasse van het Kon. Nederl. Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. IV-VIII, X. Verslag. 1822–1834.

A. qu. 172f Amsterdam. Verslagen en mededeelingen der vierde Klasse van

het Kon. Nederl. Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Amst., 1850. P. I.

A. qu. 172i Amsterdam. Proces-verbaal van de algemeene vergadering van

het Kon. Nederl. Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. IX-XXIX. Proc.verb. 1816-1836.

A. qu. 1729 Amsterdam. Redevoering gehouden ter feestviering van het

25jarig bestaan van het Kon. Nederl. Instituut van Kunsten en Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten etc. door J. van Hall. Amst., 1833.

A. qu. 172h Amsterdam. Koninkl. besluit tot vorming der Akademie van

Wetenschappen. – Organiek reglement der Akad. - Memorie van toelichting, ingediend door de Staats-commissie. Personele staat der Akad. op 28 April 1855. Lijst der binnen- en buitenl. Akademien, waarmede de Akademie in verbinding is. Amst., 1855.

A. qu. 309 Amsterdam. Verslagen en mededeelingen der Koninkl. Akade

mie van Wetenschappen. [Afd. Natuurk.] Jaarg. 1853 sqq. Amst., 1853 899. Tom. I 899.

A. oct. 1360

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Akademie, Genootschap, Hoogeschool etc.
Amsterdam. Verslagen en mededeelingen der Koninkl. Akade-

mie van Wetenschappen. (Afd. Letterkunde.) Amst., 1855-1869.

T. I—XII. It. 2. Reeks. Ib., 1870 899. T. I, 1 899. A. oct. 1360a Amsterdam. Verhandelingen der Kon. Akad. van Wetenschap

pen. (Afd. Natuurkunde.) Amst., 1854 899. T. I 899. A. qu. 309a Amsterdam. Verhandelingen der Kon. Akad. van Wetenschappen. (Afd. Letterkunde.) Amst., 1858 sqq.

T.IS
1899.

A. qu. 3096 Amsterdam. Processen-verbaal van de gewone vergaderingen

der Kon. Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuurk. Jan. 1865 899. (Amst., 1866 899.)

A. oct. 1360c Amsterdam. Jaarboek van de Koninkl. Akademie van Wetenschappen etc. van April 1857— April 1858 899. Amst., (1858 899.)

A. oct. 13606 Amsterdam. Catalogus van de boekerij der Koninkl. Akademie

van Wetenschappen. Amst., 1858 899. Vol. I 899. C. oct. 532 Amsterdam. Verslag van de Commissie der Kon. Akad. van

Wetensch. tot het opsporen, het behoud en het bekend maken van de overblijfsels der Vaderl. Kunst uit vroegere tijden. Amst., 1861. It. Ibid., 1862. Nader verslag etc. Ibid., 1863. - Verslag etc. Ibid., 1863 899.

AA. Oct. 94 Amsterdam. Koninkl. Akademie v. Wetenschappen. Cf. Genees

kunde. - Giacoletti, Jos. - Harting, P. - (Jong, P. de.)

Oorkonden. Oorkondenboek. Amsterdam. Kon. Oudheidk. Genootschap te Amsterdam. Rap

port uitgebr. in de Vergadering — Apr., 1859. – It. Verslag van

den staat des Genootschaps etc. 1860 899. U. oct. 277. Cf. fo. 271 Amsterdam. Ontwerp van wet voor de Nederl. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Arnh., 1853.

Wet etc. Ib., 1854.

0. oct. 1884 Amsterdam. Naamlijst der Leden van de Nederl. Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst. 1851 899. Arnh., 1851 899.

0. oct. 1882 Amsterdam. Catalogus van de Bibliotheek der Nederl. Maat

schappij tot bevordering der Geneeskunst. (Arnh., 1856.) – It. der boekerij etc. Amst., 1861.

0. oct. 1883, 1883a Amsterdam. Tijdschrift der Nederl. Maatschappij ter bevordering

der Geneeskunst. 1-11. Jaarg. 's Grav., 1850—1851. II Voll.

It. III— VII. Jaarg. Arnh., 1852—1856. V Voll. 0. oct. 1885 Amsterdam. (Nederl. Maatsch. ter bevorder. der Geneesk.) Cf.

Sterfte-atlas van Nederland. Amsterdam. Archief, uitgeg. door het wiskundig Genootschap :

Een onvermoeide arbeid komt alles te boven. 1856—1859. Amst., 1859. Tom. I 899.

P. oct. 1115e Amsterdam. Wiskunstige opgaven met hare ontbindingen, uit

gegeven door de Leden van het Wisk. Genootschap: Een onver

[ocr errors]
[ocr errors]

Akademie, Genootschap, Hoogeschool etc.

moeide arbeid komt alles te boven, van 1855—1859. Amst., 1859.

P. oct. 11150 Amsterdam. Nederl. Tijdschrift voor de Dierkunde. Uitg. door

het Kon. Zool. Gen. Natura Artis Magistra , te Amsterdam, onder red. van P. Bleeker, H. Schlegel en G. F. Westerman. 1e Jaarg. 899. Amst., 1863 899.

R. oct. 1233 Amsterdam. Het gymnasium te Amsterdam. Verslag van den

cursus 1857-1858. Miscellanea critica scripsit N. J. B. Kappeyne van de Coppello. Amst., 1858.

B oct. 717 Antwerpen. Mémoires de la Société de médecine d'Anvers.

1838–1839. Any., (1839.) Annales de la Société de médecine d'Anvers. Année 1841-1849. Ibid., 1841-1849. Idem 11. Année 899. Ibid., 1850 899.

0. oct. 1450 Barcelona. Memorias de la Academia de buenas letras de Barcelona Barcel., 1868 899. T. II 899.

B. qu. 237 Batavia. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootsch. der

Konsten en Wetenschappen. (in 8°) T.I-III. Bat., 1779— 1781. - It. T. IV. Rott. en Amst., 1786. — It. T. V, VI. Bat., 1790-1792. It. T. VII, VIII. (Transactions of the Batavian Society of arts and sciences.) Ib., 1814–1816. It. T. IX-XX. Ib., 1823—1844. It. T. XXI 2e ged. Ib., 1846—1847. Verhandelingen van het Bat. Gen. van Kunsten en Wetensch. (in 4°) Bat., 1849 899. T. XXII 899.

A. oct. 1250 Batavia. Bataviaasch Genootsch. van Kunsten en Wetenschap

pen. Notulen van de algem. en bestuurs-vergaderingen. Bat., 1864. T. I 899.

B. oct. 625a Batavia. Desiderata van het Bataviaasch Genootsch. van Kunsten en Wetenschappen. Bat., 1846.

C. oct. 792 Batavia. Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde,

aitgegev. door het Batav. Genoots. van K. en W. onder redactie der

HH. P. Bleeker, etc. Batav., 1853 899. T. I 899. B. oct. 625 Bata via. Catalogus van de bibliotheek van het Bataviaasch Ge

noots. van K. en W., door P. Bleeker. 1846. 2. uitgave, door J. Munnich. Bat., 1855. It. door J. A. van der Chijs. Batav. (en) 's Hage, 1864.

C. oct. 497, 497a Batavia. Batav. Gen. v. K. en W. Cf. Hoëvell, W. K. van. Bata via. Acta Societatis Scientiarum Indo-Neêrlandicae. Ver

handelingen der natuurkund. Vereeniging in Nederlandsch Indië.
Batav., 1856 899. Vol. I 899.

A.
qu.

242 Batavia. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederl. Indië. Uitgeg.

door de Natuurk. Vereeniging in Ned. Indie. Jaarg. (Deel) I-III.
1850—1852. Bat., 1851-1852. It. DI. IV-X. (Nieuwe Serie
Dl. 1-VII.) Ib., 1853–1856. It. onder hoofdred. van P.
Bleeker. Dl. XI-XIV. (3. Serie, Dl. I-IV.) Ib., 1856—1857.
It. DI. XV-XX. (4. Serie, Dl. I-VI.) Ib., 1858-1860. It.
Uitgeg. door de Koninkl. Natuurk. Vereen. in Ned. Indie. DI. XXI.

[ocr errors]

Bat.,

:

Berl.,

Akademie, Genootschap, Hoogeschool etc.

(5. Serie, Di. 1.) Ib., 1860. It. onder Hoofdred. van W. M. Smit. DI. XXII—XXIII. (5. Serie, Dl. II, IIT.) Ib., 1860—1861.It. Uitgeg. door de Kon. Natuurk. Vereen. etc. DI. XXIV. (5. Serie, DI. IV.) Ib., 1862. It. Dl. XXV. (5. Serie, Di. V.) Bat. et 's Grav.,

1863. It. Deel XXVI. (6. Serie, Dl. I.) 899. Ib., 1864 899.

R. oct. 788 Batavia. Natuurk. Vereeniging in Ned. Indie. Cf. Bleeker, P. Batavia. Verslag over het jaar 1860, Notulen der Algem. en

Bestuurs-vergad. en Ledenlijst van de N.-I. Maatschappij van Nijverheid en Landbouw. Bat., 1861 899:

I. oct. 725a Batavia. Wetten van de Maatschappij: Tot nut van 't algemeen

in Oost-Indië. s. I. et a. (1853.) Reglement voor de prijsvragen van de Maatschappij: Tot nut van 't algemeen in Oostindië.

1857. Reglement voor de Spaarbank opgerigt te Batavia , door de Maatschappij: Tot nut van 't algemeen in Oost-Indië s. I. et a. (1857.) Overzigt van den Staat van de Maatsch.: Tot nut van 't algemeen in Oost-Indië, etc. 1851—1856. Bat., 1856.

A. oct. 1379 Berlijn. Abhandlungen der Kön. Akad. der Wissens. zu Berlin. Aus den Jahren 1804–11 sqq. Berl., 1815

899. A. qu. 189 Berlijn. Abhandlungen der Kön. Akad. der Wissenschaften. Aus dem Jahre 1854. I. Supplement-Band 899.

1856.

A. qu. 189 Berlijn. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Ver

handlungen der Kön. Preuss. Akad. der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1853. Berl. , S. a.

A. oct. 1364 Berlijn. Akademie der Weetenschappen. Uitgel. verh. over de

Wijsgeerte en fraaije letteren, etc. Cf. Hennert, J. F. Berlijn. Königl. Friedrich-Wilhelms-Universität. Cf. Köpke,

Rud. Berlijn. Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. Herausgeg. von

der Societät für wissens. Kritik zu Berlin. Jahrg. 1832—1846. Berl., 1832—1846. XV Voll.

A. qu. 277 Berlijn. Verhandlungen der Berliner medicinischen Gesellschaft.

Herausgeg. im Auftrage der Ges. unter Redaction von E. Gurlt,

A. Hirsch, L. Posner. Berl., 1866. Heft. 1 899. O. oct. 1998 Berlijn. Gesellsch. für Erdkunde. Cf. Erdkunde (Zeitschr. der

Gesellsch. für).
Berlijn. Veitel Heine Ephraim'sche Lehranstalt Beth ha-Midrasch.

Cf. Wissenschaftliche Blätter.
Bern. Scripta academica, 1839 899.

A. qu. 247 Bombay. The journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic

Society. Edited by the Secretary. Bombay , 1844–1851. Vol.
I-III.

V. oct. 236 Bonn. Jahrbücher des Vereins von Alterthums-freunden im Rheinlande. C. figg. Bonn, 1842. T. I 899

U. oct. 219

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »