Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

A.

[ocr errors]

*A., ... 'Abd-el-Qader et sa nouvelle capitale. (Extr. Nouv. Annales des voyages, 1840.) Par., 1840.

T. oct. 720. A*****, J. M. R. Das politische Gleichgewicht in seiner Bezie

hung zum Kriege. Folie zur franz.-ital. Frage. Polit.-militär. Studie aus dem 2. Theile des Werkes : Krieg gegen Ruszland, 1853-56; etc. Wien, 1859.

S. oct. 2545. A., S. y. d. De onschendbaarheid van den Kerkelijken Staat. Amst., 1859.

S. oct. 2598. Aa, A.J. van der. Aardrijksk. woordenboek der Nederlanden. Bijeen

gebragt onder medewerking van eenige vaderlandsche Geleerden. Gor., 1839-1851. XIII Voll.

T. oct. 638. Aa, A. J. van der. Nederlands Oost-Indië, of beschrijving der nederl.

bezittingen in Oost-Indië. Voorafgegaan van een beknopt overzigt van de vestiging en uitbreiding der magt van Nederland aldaar. Met pl. en k. Amst. en Breda, 1846—1857. IV Voll.

T. oct. 721. Aa, C. van der. Atlas van de Zeebavens der Bataafsche Republiek,

die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de Afbeeldingen van de haringvisscherij en de walvischvangst. In 31 kunstpl. -- afgeb.

door D. de Jong en M. Sallieth etc. (Amst.), 1805. T. fo. 188. Aa, C. M. A. Simon van der. De procuratoribus judicialibus. Diss. jur. L. B. Leov., 1834.

A. qu. 200. Aa, J. W. S. van der. De origine et natura patriae potestatis Ro

manorum. Diss. jur. L. B. Lugd. Bat., 1857. A. qu. 200. Aa, P. J. Bapt. K. S. van der. Adelbold, Bisschop van Utrecht. Diss. theol. Gron. Gron., 1862.

A. qu. 198. Aagesen, A. Bidrag til Laeren om Overdragelse af Eiendomsret

og andre tinglige Rettigheder. (Indbydelsesskrift etc.) Kjöb., 1866.

L. qu. 704. A albers, H. De diabete mellito. Diss. med. L. B. Lugd. Bat., 1843.

A. qu. 200. Aalten (Register van Alle de gedrukte Schriften Voor en Tegen

Het Berugte Werk der Beroering en Bekeering Te Nieukerk,)

en andere Plaatsen etc. Cf. Nederduitsche boeken. Aankomend geslacht (Monument voor het). Cf. Nationaale vergaadering

[ocr errors]
[ocr errors]

A anteekeningen, gehouden op eene reize door Turkijen, Nato

liën, De Krim en Rusland, in de jaaren 1784–89. Met Plaaten. Constantinopolen, van de Hegira 1206. [Door P. van Woensel. Amst., 1789.] II Voll.

T. oct. 657. Aanzienlijken (Verbaal der Vergadering van) in Amsterdam, den 29steu Maart 1814. 's Grav., 1814.

S. oct. 2700. Aar, J. T. van der. Theses jur. inaug. Lugd. Bat., 1855. A. qu. 200. Aardappelen-00gst (Hongersnood, of wat staat ons anders voor

de deur bij het mislukken van den). Wat moet in deze gedaan worden? Rotterd. , 1845.

I. oct. 1431. Aarde. De aarde staat niet stil. Duitsche onzin in het hollandsch wederlegu, door Josua. Utr., 1853.

P. oct. 1150. Aard- en Hemel Globens (Lijst van). Cf. Nederduitsche boeken. Aardrijkskundig woordenboek der Nederl. Cf. Aa, A. J. v. d. Aardwegh, J. J. A. van den. De legibus frumentariis, inprimis re

spectu agriculturae, consideratis. Diss. jur. L. B. Lugd. Bat., 1841.

A. qu. 200. Aartsbisschop van Utrecht (Moordaanslag op den), op den 15den Julij 1863. Met pl. Arnh., 1863.

B. oct. 1163. A baelardu , Petr. Petri Abaelardi opera hactenus seorsim edita

nunc primum in unum collegit textum ad fidem librorum editorum scriptorumque recens. etc. Victor Cousin adjuvantibus C.

Jourdain et E. Despois. Par., 1849—1859. II Voll. F. qu. 414. A barbanel, R. Isaac. Commentarius in Prophetiam Habaccuc. Hebr. et Lat. Traj. ad Rh., 1722.

D. oct. 968. A barbanel, R. Isaac. Commentarius in Pentateuchum Mosis. Ed.

Secunda Prima Veneta A. M. C. 5339 multo correctior, accessionib. marginal., indd. necessar., et punct. distinction.

ed. Henr. Jac. van Bashuysen. Hanov., 1710. D. fo. 382. Abar banel, R. Isaac. Cf. Buxtortius Fil. , Joh. Carpovius,

P. Th. Abas, J. (Geloofs-belijdenis, van) uitgeg. door J. F. Martinet. Amst., 1782.

F. oct. 998. Abbadie, A. d'. Cf. Hermae Pastor. Abbeloos, J. B. De vita et scriptis Sancti Jacobi, Batnarum Sa

rugi in Mesopotamia Episcopi, cum ejusdem Syriacis carminibus duobus integris ac aliorum aliquot fragmentis, necnon Georgii ejus discipuli oratione panegyrica, ex codd. vaticanis nunc primum ed. et latine red. Lov., 1867.

E. oct. 1319. Abbema, A.J. Theses jur. inaug. Traj. a. R., 1862. A. qu. 192. Abbing, C. A. Letterkundig leven van M. T. Cicero, in zijne kindschheid en eerste jongelingsjaren. Hoorn, 1866.

B. oct. 1261. (Abbink, J.) Verbetering van het paardenras in het koningrijk der Nederlanden. Nijm., 1861.

R. oct. 1164. Abbink, J.J. Het leven van Koning Willem II, zijn overlijden en

plegtige begrafenis. Met Portr. en Plaat. Amst., 1849. S. oct. 2995.

[ocr errors]

cum

[ocr errors]
[ocr errors]

Abbot, H. L. Cf. Humphreys, A A.
Abd-el-Kâder (Le livre d') intitulé: Rappel à l'intelligent, avis à

l'indifférent. Considérations philosophiques, religieuses, histor. etc.
par l'Émir Abd-el-Kâder. Trad. etc. par Gust. Dugat. Avec une
lettre de l'Émir, etc. Par., 1858.

V. oct. 224. Abd-el-Malik Ibn Hischâm. Cf. Muhammed. Abd-el-Qader. Cf. *A., ... Abdollatiphus. Cf. Sacy, A. I. Silvestre de. Abdul Erzerum's Neue persische Briefe. Wien und Leipz., 1787.

B. oct. 990. Abdullah ben Abdilqādir (Pandja Tandaran – vermaleischt door).

Cf. Tuuk, H. N. van der. Maleisch leesboek. Abeille,... Études cliniques sur la paraplégie indépendante de la myelite. Son histoire. Son traitement etc. Par., 1854.

N. oct. 591. Abeille, J. Traité des hydropisies et des kystes ou des collec

tions séreuses et mixtes dans les cavités closes naturelles et accidentelles. Par., 1852.

0. oct. 1635. Abeille, J. Traité des maladies à urines albumineuses et sucrées

ou de l'albuminurie et du diabète sucré dans leurs rapports avec les maladies. Avec figg. etc. Par., 1863.

0. oct. 1566. Abel, C. und F. A. Mecklenburg. Arbeiten der Kais. Russischen Ge

sandtschaft zu Peking über China, sein Volk, seine Religion etc. Aus dem Russ. etc. Berl., 1858. II Voll.

I. oct. 636. Abel, 0. Cf. Fredegar. Paulus Diakonus. Einhard. Einhards

Jabrbücher. Abeleven, A. S. L. G. G. De cholelithis. Diss. med. L. B. Lugd.

, Bat., 1848.

A. qu. 200. Abeleven, A. S. L. G. G. Theses chir. inaug. Traj., 1854.

A. qu. 192. Abels, A. P. G. Het kunstmatig droogen van koffij en cacao. Beschrijving van het werktuig etc. Met 2 pl. Bat., 1866.

R. oct. 1423. Abendmal (Gründlicher Bericht vom heiligen) unsers Herren Jesu

Christi, ausz einhelliger Lehre, der heiligen Schrifft, der alten rechtgläubigen Christlichen Kirchen, und auch der Augspurgischen Confession. Gestellt durch die Universitet Heidelberg Theologen. Auch Herrn Phil. Melanthonis Bedencken uber der spaltung vom Abendmal. Jetzo abermaln von newen und zum dritten mal gedruckt. Heidelb., 1574.

E. qu. 508. Abendroth, Guil. F. De coffea. Lips., (1825). 0. qu. 339. Aberson, D. P. H. Quaestiones quaedam de jure hodierno. Diss. jur. L. B. Lugd. Bat. , 1842.

A. qu. 200. Aberson, E.J.J. Colson. Theses jur. inaug. Traj., 1850.

A. qu. 150. Aberson, G. A. N. Theses jur. inaug. Lugd. Bat., 1843.

A. qu. 200. ,

[ocr errors]

tenb.,

Aberson, J. A. M. v. d. Hardt. Theses jur. inaug. Traj., 1854.

A. qu. 192. Aberson, O. L. G. F. De usufructu. Diss. jur. L. B. Lugd. Bat.,

. 1841.

A. qu. 200. Abich, H. Über eine im Caspischen Meere erschienene Insel etc.

(Mém. de l'Acad. Impér. des sciences de St. Petersb. VII. Sér. T. VI. St. Petersb., 1863.)

A. qu. 184. A bicht, J. G. Annotationes ad Vaticinia Habakuki Prophetae. Wit1732.

D. qu. 424. Abicht, J. G. Brevis methodus sanctae linguae etc. Lips., 1716.

V. oct. 289. Abi Jaafar, Ebn Tophail. Philosophus autodidactus sive Epistola —

de Hai Ebn Yokdhan. In qua ostenditur, quomodo ex Inferiorum contemplatione ad Superiorum notitiam Ratio humana ascendere possit. (Arab.) Ex Arab. in Ling. Lat. versa ab Ed. Pocockio. Ed. 2. Oxon., 1700.

V. qu. 24. Abkoude, J. van. Cf. Nederduitsche Boeken. Ablaing van Giessenburg, Guil. J. d'. De jure civili militis. Diss. jur. Traj. Traj. a. R., 1836.

A. qu. 192. Ablaing van Giessenburg, R. C. Baron d'. Proeve van wijsgeerige

ontwikkeling der huishoudkundige beginselen, waaruit het pau

perisme moet worden bestreden. Tiel, 1851. I. oct. 830. Ablaing van Giessenburg, R. C. Baron d'. Wets-ontwerp ter rege

ling van het Oost-Indische Muntwezen met voorafgaande beschouwingen. Utr., 1853.

I. oct. 814. Ablaing van Giessenburg, R. C. Baron d'. Open brief over vrijen

handel, met het oog op Indië. Arnb., 1859. I. oct. 891. Ablaing van Giessenburg, V. M. d'. De iis, quae codice civili circa famulos et ancillas, singularia sunt sancita. Diss. jur. Traj. Traj. 1834.

A. qu. 192. Ablaing van Giessenburg, W.F.G. L. d'. Theses jur. inaug. Lugd. Bat., 1842.

A. qu. 200. Ablaing van Giessenburg, W.F. G. L. Bar. d'. Is het ontwerp der

cultuurwet op wettige, billijke en gelijksoortige grondslagen daar

gesteld ? (Niet in den handel). Utr., 1866. I. oct. 1368. Ablaing van Giessenburg, W. J. Bar. d'. De duitsche Orde, of be

knopte geschiedenis, indeeling en statuten der Broeders van het Duitsche huis van St. Marie van Jerusalem. 's Grav., 1857.

S. oct. 2326. Abo, E. R. N. d'. De prohibitione inter vivos vel testamento dis

ponendi in favorem personarum, quae artt. 907 et 909 cod. civ.

memorantur. Diss. jur. Traj. Traj. a. R., 1836. A. qu. 192. Abou Chodja'. Précis de jurisprudence musulmane selon le rite

Châfeite. Publication du texte arabe, avec traduction et annotations, par S. Keyzer. Leyde, 1859.

V. oct. 241. Abou 'lféda. Cf. Abulfeda.

a. R.,

[ocr errors]

Aboul Hhassan Ali. Traité des instruments astronomiques des

Arabes composé au treizième siècle par Aboul Hhassan Ali, de

-Collection des commen) طمع المبادی والغايات Maroc, intitule

(

.

cements et des fins) traduit de l'arabe etc. par J.-J. Sédillot, et publié par L.-Am. Sédillot. Par., 1834-1835. II voll.

P. qu. 1061. Abou-Obeid-El-Bekri. Description de l'Afrique Septentrionale.

Texte arabe sur quatre manuscrits et publié sous les auspices de
M. le Comte Randon par le Bar. de Slane. Alger, 1857.

V. oct. 446. About, E. La nouvelle carte d'Europe. Par., 1860. S. oct. 2556. About, E. La Prusse en 1860. Par., 1860.

S. oct. 2556. About, E. (Réponse à) à propos de sa nouvelle carte d'Europe. Brux., 1860.

S. oct 2556. About, E. Madelon. Par., 1863.

Z. oct. 2058. About, E. Le Progrès. Par., 1864.

B. oct. 1239. About, E. Les questions d'argent. L'assurance. Par., 1865.

I. oct. 1286. Abraham Abulafia's Sendschreiben über Philosophie etc. Cf.

Philosophie und Kabbala. Abraham Ben Ezrae. Cf. Biblia polyglotta. Ps. CXIX. Abraham ben Isaac Zahalon, R. Salus Dei (o4738 ywn) sive commentarius in librum Estherae. Venetiis , apud Juan de Gara. 1595.

D. qu. 464. Abrabam de Balmis. Cf. Balmis. Abrahamson, M. Untersuchung über die Ursachen der groszen

Sterblichkeit unter Schwangern, Wöchnerinnen und neugebornen Kindern, und über die Mittel, diesen verheerenden Uebel Einhalt zu thun. Hamb., 1806.

N. oct. 871. Abrahamszen, Sigb. Disp. philol.-theol. de imputatione peccati

adamitici immediata ex loco Paulino, Rom. Cap. V. Vers. 12. demonstrata. Lugd. Bat., 1746.

F. qu. 460. Abrahamus Ecchellensis. Cf. Ebed Jesu. Chronicon Orientale. Abresch, F.L. Notatorum Mss. ad Suidam collectanea. (Acta literaria Societatis Rheno-Traj. T.I. Lugd. Bat. et Traj. a. R., 1793.)

A oct. 1241. Abresch, F.L. Cf. Cattierus, Ph. Abresch, HG. De revocandis legatis secundum art. 1046 seq. cod. civ. gall. Diss. jur. Gron. Gron., 1838.

A. qu. 198. Abubeker. Cf. Ockley, Sim. Abu Dolef Misar ben Mohalbal. De itinere Asiatico commentarius. Dissert. inaug. etc. def. Kurd de Schloezer. Berol., 1845.

V. qu. 373. Abulafia, Abrah. Cf. Philosophie und Kabbala.

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »