Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

1860 899.

Akademie, Genootschap, Hoogeschool eto.

Programme de l'école industrielle et des cours du soir préparatoires à l'école polytechnique fédérale. Année scolaire 1859–

A. oct. 1389 Gent. Catalogue des collections d'anatomie comparée, y compris les ussements fossiles, de l'Université de Gand. Gand, 1868.

R. oct. 1347 Gent. Maatschappij van Nederl. letterk. en geschiedenis : De

taal is gansch het volk, te Gent. Verslag over den toestand

der Maatsch, gedurende 1864-65—1866-67 899. C. oct. 854 Giessen. Scripta academica. 1840 899.

A. qu. 249 Göttingen. Abhandlungen der Kön. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 1838-41. Gött., 1843. Bd. I 899.

A. qu. 190 Göttingen. Scripta academica. 1840 899.

A. qu. 250 Göttingen. Gutachten der Theolog. Facultät zu Göttingen über

die in dem Erachten des Consistoriums zu Rostock gegen die Theologie des Dr. Baumgarten erhobene Beschuldigung fundamentaler Abweichung von der kirchlichen Lehre etc. Gotha, 1859.

F. oct. 863 Göttingen. Die Accessionen der Kön. Universitäts-Bibl. in Göttingen, während der Jahre 1863 und 1864. Braunschw., 1865.

C. oct. 758 Göttingen. Königl. Sternwarte. Cf. Göttingen. Astron. Mitthei

lungen. 's Gravenhage. Handelingen en geschriften van het Indisch

Genootschap te 's Gravenhage, onder de zinspreuk: Onderzoek leidt tot waarheid. Z. Bommel,

I. oct. 597 's Gravenhage. Verslag van het Verhandelde op de Algemeene

Vergadering van het Indisch Genootschap. Deel I (11 Dec. 1861–18 Dec. 1863) 899.

I. oct. 597a 's Gravenhage. Catalogus der boekwerken van het Indisch

Genootschap te 's Gravenhage. 's Grav., 1856. It. der Bibliotheek etc. Ib., 1864. It. Op nieuw bewerkt door J. Boudewijnse. Ib., 1869.

C. oct. 774, 774a , 7746 's Gravenhage. (Kon. Instit. voor de taal-, land- en volken

kunde van Ned. Indie.) Cf. Adji-Såkå. Chijs, J. A. van der. Neerlandsch Indie. - Reinwardt, C. G. C. – Vries, Maarten

. Gerritsz. 's Gravenhage. Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Algemeen

verslag van de werkzaamheden en notulen der Vergaderingen. Instituutsjaar 1847 à 1848 899.

P. qu. 1118 's Gravenhage Verhandelingen van het Kon. Instituut van Inge

nieurs. 1848–1851. ('s Grav., 1848–1851.) P. I-VII. (in 89) – It. 5. jaar, 1851. Ib., 1851. P. I. in 4°) It. 1851-52. Ib., 1852 899.

P. qu. 1118a 's Gravenhage. Uittreksels uit vreemde tijdschriften voor de

Leden van het Kon. Instituut van Ingenieurs. 1851-52 899. 's Grav., 1852 899.

P. qu. 11186

1854 899

I. Jaarg. 899.

[ocr errors]

T. 1 899.

[ocr errors]

Akademie, Genootschap, Hoogeschool etc. 's Gravenhage Tijdschrift van het Koninkl. Instituut van Ingenieurs. 1869–70. 's Grav., 1869 899.

P. qu. 1118c 's Gravenhage. Catalogus van eene verzameling kaarten, be

rustende op de bibliotheek der Utr. Hoogeschool. Bijlage bij de

verh. van het Kon. Instit. van Ingenieurs. 1850. P. oct. 1119 's Gravenhage. Catalogus der boekerij van het Kon. Instituut

van Ingenieurs. 1847—1867. 's Grav., 1867. 1. Afl. 899. C. oct. 846 's Gravenhage. Verhandelingen uitgeg. door het Haagsche Ge

nootschap tot verded. van de Christ. Godsdienst, na deszelfs

vijftigjarig bestaan. 's Grav., 1839. T. 1 899. F. oct. 268 's Gravenhage. Werken van het Haagsche Genootschap tot verdediging van de Christelijke Godsdienst. 4. Reeks. Leid., 1854.

F. oct. 268 Greifswald. Scripta academica 1859 899.

A. qu. 272 Greifswald. Bericht über die vierte Säcularfeier der Universität

Greifswald, vom 16 bis 20 October 1856, in amtlichem Auftrage

verfasst von M. Hertz und A. H. Baier. Berl., 1857. C. oct. 558 Greifswald. Universität. Cf. Kosegarten, J. G. L. Groningen. Catalogus librorum bibliothecae Universitatis

Groningae et Omlandiae d.d. Ordinum. Cura et op. Leon. Offerhaus. Gron., 1758.

C. fo. 137 Groningen Hoogeschool te). Cf. Gedenkboek. - Groningen.

( Swinderen, T. van. Haarlem. Natuurkundige verhandelingen van de Hollandsche

Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Tweede verzameling. Haarl., 1841. T. I 899.

A. qu. 238 Haarlem. Historische en letterkundige verhandelingen van de

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Haarl., 1851. T. 1899.

A. qu. 2380 Haarlem. Wijsgeerige verhandelingen van de Maatschappij der

Wetenschappen te Haarlem. Amst., 1811. T. I 899. Y. oct. 786 Haarlem. Archives Néerlandaises des sciences exactes et natu

relles, publiées par la Société Hollandaise des sciences à Harlem et rédigées par E. H. von Baumhauer. Avec la collaboration de R. van Rees, J. van der Hoeven et D. Bierens de Haan. La Haye, 1866. T. I 899.

Q. oct. 1004 Haarlem. Liste des publications des Sociétés savantes et des

Gouvernements, ainsi que des journaux scientifiques, qui se trouvent dans la Bibliothèque de la Société Hollandaise des Sciences de Harlem; et énumération compl. des mémoires contenus dans les diverses publications de cette Société. 1 Janv.,

C. oct. 881 Haarlem. Verbandelingen raakende den natuurlijken en geopen

baarden godsdienst, uitgegeven door Teylers godgeleerd Genootschap. Haarl., 1781–1860. XXXVI Vol. It. Nieuwe Serie. Ib., 1868. T. I 899

A. qu. 179

1869 899.

[ocr errors]

Heidelb.,

Akademie, Genootschap, Hoogeschool etc. Haarlem. Verhandelingen uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap. Haarl., 1781 899. P. I 899.

A. qu. 171 Haarlem. Inhoud van de werken van Teylers Godgeleerd Ge

nootschap. I-XXXIV.D. - Verhandelingen uitgeg. door Teylers Tweede Genootschap. 1-XXIII. St.

A. qu. 1710 Haarlem. Cf. Teyler's Stichting. Halle. Zur Feier der fünfzigjährigen Vereinigung der Universi

täten Halle und Wittenberg. Halle, Juni 1867. B. qu. 229 Hamburg. Scripta Gymn.-academ. 1834 899. A. qu. 251 Harrisburg. Annual report of the Transactions of the Pennsylvania State agricultural Society. Harrisburg, 1854. Vol. I 899.

I. oct. 655 Heidelberg. Die erste Gelehrtenschule Reformirten Glaubens

bekenntnisses in Deutschland oder Geschichte des Pädagogiums zu Heidelberg etc. Nach handschriftl. Quellen bearbeitet und

herausgeg. von Job. Friedr. Hautz. Heidelb., 1855. A. oct. 1368 Heidelberg. Urkundliche Geschichte der Stipendien und Stif

tungen an dem Groszherzogl. Lyceum zu Heidelberg mit den Lebensbeschreibungen der Stifter. Nebst den Stipendien der Universität Heidelberg etc. Von Joh. Fredr. Hautz. 1856–1857. P. I. II.

A. oct. 1368 Heidelberg. Worte, gesprochen bij der Feier des dreihundert

jähr. Jubelfestes des Heidelberger Lyceums von C. Ullmann. Heidelb., 1846.

A. oct. 1368 Heidelberg. Gesetze fur die Schüler des Groszherzogl. Lyceums zu Heidelb. etc. Heidelb., 1847.

A. oct. 1368 Heidelberg. Statuten für die Schüler-Bibliothek des Groszherzogl. Lyceums zu Heidelberg. Heidelb., 1852.

. A. oct. 1368 Heidelberg. Jahresbericht über das Groszherzogl. Lyceum zu

Heidelberg 1855–56 etc. Heidelb., 1856. A. oct. 1368 Helsingfors. Scripta academica 1836 899.

A. qu. 244 Helsingfors. Vid Kejserliga Alexanders Universitetets Sorge

fest den 24. Maj 1865, med anledning af dess Höge Kanslers H. K. H. Thronföljaren Cesarevitsch och Storfursten Nikolai

Alexandrovitsch's dödlige frånfälle. (Helsingf., 1865.) B. qu. 226 's Hertogenbosch. Handelingen van het Provinciaal Genoot

schap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband. 's Hertogenb., 1837—1846. T. 1—IV. Handelingen etc. 1847. Ibid.,

A. oct. 1345 's Hertogenbosch. Catalogus der Bibliotheek van het Prov.

Genoots. van K. en W. in N. Braband. 's Hertogenb., 1841.
It. (2. dr.) Ib., 1853. - It. Suppl. Catalogus. Ib., 1866.

C. oct. 788,

7880 's Hertogenbosch. Catalogus der Noord- en Zuid-Nederl. mun

ten en penningen van het Prov. Genoots. van K. en W. in Noordbrabant. 's Hertogenb., 1860.

U. oct. 283

1848 899

[ocr errors]

Akademie, Genootschap, Hoogeschool etc.

Jena. Universität. Cf. Günther, Joh.
Koningsbergen. Amtliche Nachrichten über die Feier des

dritten Secularfestes der Albrechts-Universität zu Königsberg.
Königsb., 1844.

C. oct. 438 Koningsbergen. Catalogus codicum manuscriptorum bibliothe

cae regiae et universitatis Regimontanae. Regimont., 1861. Fasc. I 899.

C. qu. 199 Kopenhagen. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs

naturvidenskabelige og mathematiske Afhandlinger. Kjöbenh.,
1824-1846. T. 1-XII.

A.
qu.

239 Kopenhagen. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs

Skrifter. 5. Raekke. Naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling.
Kjöbenh., 1849. T. I 899.

A. qu. 239a Kopenhagen. Det Kongelige Danske videnskabernes Selskabs

philosophiske og historiske Afhandlinger. Kjöbenh., 1823—1845. . T. I-VII.

A. qu. 2396 Kopenhagen. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs

Skrifter. 5. Raekke. Historisk og philosophiske Afdeling. Kjöbenh., 1857. T. II 899.

A. qu. 2390 Kopenhagen. Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes

Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1842. Kjöbenh., 1843 899.

A. oct. 1379 Kopenhagen. Botanisk Tidsskrift udgivet af den Botaniske Fore

ning i Kjöbenhavn ved Peder Heiberg. Med — Kobbertavler. Kjöbenh., 1866. T. I 899.

R. oct. 1273 Kopenhagen. Samthyktir hins norraena fornfraedha félags. Ved

taegter for det nordiske Oldskrift-Selskab. (Norv.-Dan.) Kjöbenh., 1825.

U. oct. 166 Kopenhagen. Société royale des Antiquaires du Nord à Copen

hague. Rapport des séances annuelles de 1838 et de 1839. Copenh., 1839. Die Königl. Gesellsch. f. Nord. Alterthums

kunde. Jahresversammlung 1843. Ib., (1843.) U. oct. 166 Kopenhagen. Mémoires de la Société royale des Antiquaires

du Nord. 1836-39. 1859-60. Copenh., (1837)—1861. It. Nou

velle Série. - 1866. Copenh., (1867.) fasc. 1899. U. oct. 168 Kopenhagen. Tillaeg til Aarbóger for nordisk Oldkyndighed

og Historie. Udgivet af det Kong. Nordiske Oldskrift-Selskab. Aarg. 1866. – Kjöbenh., 1867.

U. oct. 166a Kopenhagen. Extr. des Mém. de la Soc. roy. des Antiqq. du

Nord. I. Orthographe de quelques anciens noms propres nordiques. II. The Northmen in Iceland, remarks on a Treatise of G. Webbe Dasent Esq. by Grímur Thomsen. Transl. by G. Stephens. III. Séance annuelle de la Soc. Roy. des Antiqq. etc. 14 mai 1859 etc.

U. oct. 304 Kopenhagen. Leitfaden zur Nordischen Alterthumskunde, her

ausgeg. von der Kön. Gesells. für Nord. Alterthumskunde. Kopenh., 1837.

U. oct. 306

[ocr errors]
[ocr errors]

Akademie, Genootschap, Hoogeschool etc.
Kopenhagen. Scripta historica Islandorum de rebus gestis vete-

rum Borealium, lat. red. et apparatu Critico instr. curante Soc.
reg. Antiquariorum Septentr. vol. XI. Historia de piratis Jomen-
sibus; encomium in piratas Jomenses; historia Knutidarum;
fragmenta duo ad res danicas pertinentia; particula bistor. de
Hakone Hareki filio; de avaritia archiepiscopi Absalonis et de
Colono quodam. Ex vetere sermone etc. Opera et studio Svein-
björnis Egilssonii. Hafniae, 1842.

S. oct. 3102
Kopenhagen. Soc. roy. des Antiqq. du Nord. Cf. Rafn, C. C.
Lansing. Transactions of the Michigan State agricultural Society.

With reports of county agricultural Societies. For 1849—1852.
Lansing, 1850 899. IV vol.

R. oct. 893
Lausanne. Mémoires et documents publiés par la Société d'Hi-

stoire de la Suisse Romande. Laus., 1838 899. T. I 899. S. oct. 3075 Leeuwarden. Wetten van het Provinciaal Friesch Genootschap

ter beoefening van Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. –
Naamlijst der leden. Verslag der Handelingen etc. 1827--1864.
(Work., 1828 899.)

B. qu. 211
Leeuwarden. Friesch Genootsch. van geschied-, oudheid- en

taalkunde. Cf. Douwema. – Jierboeckjen. - Kronijken (Oude

Friesche). Vervov, Jr. Fr. v. Vrije Fries.
Leiden. Catalogus codicum hebraeorum bibliothecae acad. Lug-

duno-Batavae, auctore M. Steinschneider. L. B., 1858. C. oct. 547 Leiden. Een woord over het adres door de Literarische Facul

teit te Leiden, in de maand September 1860, aan den Minister

van Binnenl. Zaken aangeboden. Zwolle, 1861. B. oct. 985 Leiden. Open brief aan de Professren der Faculteit van let

teren en wijsbegeerte aan de Leidsche Hoogeschool. Op last
van het Leidsche Studentencorps geschreven door het Collegium
civitatis academicae Lugduno-Batavae supremum. Leid. , 1867.

B. oct. 1544
Leiden. Wetten van de Maatschappij der Nederlandsche Letter-

kunde te Leyden. (Leyd., 1807.) – Item, 1835. — Ontwerp
van wet s. a. Wet etc. 1852. Naamlijst der afgestorvene
Leden van de Maatsch. der Nederl. Letterk. te Leiden, sedert
1766 tot 1852 etc. (Leid. , 1852.)

Z. oct. 932 Leiden. Handelingen van de Jaarlijksche vergadering der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leyden , gehouden

Programma etc. voor 1815-1821. Z. fo. 32 Leiden. Handelingen elc. 1823 899. - Handelingen en mededeelingen etc. 1864 899. Ib., 1864 899.

2. oct. 932a Leiden. Levensberichten der afgestorven medeleden van de

Maatsch. der Nederl. letterk. Bijlage tot de Handelingen. 1867.
Leid., 1867 899.

Z. oct. 9326
Leiden. Werken van de Maetschappij der nederlandsche letter-

kunde te Leyden. Leyd., 1772-1788. VII Voll. 2. qu. 122

[ocr errors]
[ocr errors]

1766 899.

« VorigeDoorgaan »