Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Akademie, Genootschap, Hoogeschool etc.
Weenen. Verhandlungen der K. K. Zoolog. botan. Gesellschaft

in Wien. Jahrg. 1860. Vol. X. Wien, 1860 899. c. tabb. Personen-, Orts- und Sach-Register der Sitzungsberichte und Abhandl. (1856-1860.) Zusammengest. von A. F. Grafen Marschall. Ib., 1862.

R. oct. 1239 Weenen. Zoolog. botan. Gesellschaft. Cf. Brusina, Spiridione. —

Neilreich, A. Weenen. Die arab. pers. und türk. Handschriften der k. k. Hof

bibliothek , etc. Cf. Flügel, G. Weesp. Werken van het Genootschap, opgericht te Weesp, onder

de zinspreuk: Voor het menschdom. Amst., 1798. B. oct. 750 Wurtsburg. Scripta academica. 1843 899.

A. qu. 254 Wurtsburg. Julius Maximilians-Universität. Cf. Edel, K. Zurich. Scripta academica. 1838 899.

A. qu. 255 Zurich. Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft. Zürich, 1841. T. I 899.

U. qu. 150 Zurich. Denkschrift der medizinisch-chirurg. Gesellschaft des

Kantons Zürich, zur Feier des fünfzigsten Stiftungstages, den 7. Mai 1860. Žür., 1860.

0. qu. 290 Zurich. Catalog der Bibliothek der Cantonal-Lehranstalten in Zürich bearbeitet von 0. F. Fritzsche. Zür., 1859.

C. oct. 553 Zwolle. Algem. jaarl. verslag van de Directie der Overijsselsche

Vereeniging tot ontwikkeling van provinc. welvaart. Uitgebragt etc. 8 Januarij 1847. Zwolle, 1847 899.

R. oct. 8830 Zwolle. Lijst der voorwerpen in het Museum van oudheden en

zeldzaamheden der Overijss. Vereeniging tot ontwikkeling van provinc. welvaart. Zwolle, 1852.

R. oct. 883 Zwolle. Mededeeling over het Statistiek Bureau der Overijss.

Vereeniging tot ontwikkeling van provinc. welvaart. Gedaan etc. 10 Dec. 1847. Zwolle, 1848.

R. oct. 883 Zwolle. Overijsselsche Vereeniging tot ontwikkeling van provinc.

welvaart. Cf. Diggelen, B. P. G. v. Enklaar , E. C. Jennes, J. Kalff, J. Mulder, L. Royen, J. A. van.

Serière, G. de. Sonsbeeck, B. J. B. v. Staring, W. C. H. - Zee

huisen, J. Akademie (Koninklijke). Cf. Akademie ibiq. Delft. Akademie der Wissenschaften (Kön. Bayer.). Cf. Akademie ibiq.

Munchen. Akademie der Wissenschaften (Kön. Preuss.). Cf. Akademie ibiq.

Berlijn. Akademie van Wetenschappen (Kon.). Cf. Akademie ibiq. Am

sterdam, Akademie voor de Zee- en Landmagt. Cf. Jaarboekje. Akademien (Vetenskaps-). Cf. Akademie ibiq. Stockholm.

[ocr errors]

9

Akademische opvoeding (De). Cf. Delft.
Aken. Cf. Heinric van Aken.
Aken, Ad. Christ. ab. Origines rerum sacrarum disquisitae. Rost.
et Lijs., 1756.

F. oct. 983 Aken, A. Th. van. Over de hypocycloïde. Diss. phil. L. B. Leid., 1866.

A. qu. 200 Aken, C. van. De phthisi. Diss. med. Traj. Traj. ad Rhen., 1700.

A. qu. 192 Aken, H. van. De assecuratione contra incendium. Diss. jur. L. B. Lugd. Bat., 1853.

A. qu. 200 Åkerbom, Fr. Om suenska konungens domsrätt och den myndighet, som utöfvar densamma. Diss. inaug. Göteb., 1869.

J. oct. 391 Akerlaken, Jhr. A. van. De Banken van Leening van Neder

land in het algemeen, en de Bank van Leening te Hoorn in het bijzonder. Hoorn, 1862.

I. oct. 1125 A kerlaken, A. van. De diligentia boni patrisfamilias jure Neerlando. Diss. jur. L. B. Lugd. Bat. , 1845.

A. qu. 200 Akerlaken, D. van. De pactis licitis et illicitis in codice civili obviis. Diss. jur. L. B. Lugd. Bat. , 1838.

A. qu. 200 Akiba, R. Liber, cui titulus ning h0 de literis. Amstelod , 1708.

V. oct. 410 Aktenstücke des Evang. Oberkirchenraths. Cf. Kirchliche Con

ferenz. Alais in de Cevennes. (Oordeel etc. van het Synode Nationael der

Geref. Kercken van Vranckrijk etc.) Cf. Synodus. Alard, N. J. De legitima bonorum communione inter conjuges. Diss. jur. L. B. Lugd. Bat. , 1830.

A. qu. 200 Albano Torino. Cf. Polybus. Albany. Cf. Akademie ibiq. Nieuw-York. Albany (Lettres inédites – à Mad. La Comtesse d'). Cf. Sismondi,

J. C. L de. Albarda, C. fil., J. Quaestt. jur. inaug. Gron. 1850. A. qu. 198 Albarda, G. Quaest. jur. inaug. Gron. 1846. A. qu. 198 Albarda, G. C. Theses jur. inaug. Traj. 1847. A. qu. 192 Albarda, H. Quaestt. jur. inaug. Gron. 1853. A. qu. 198 Albarda, H. J. Quaestt. jur. inaug. Gron. 1850. A. qu. 198 Albarda, J. C. C. Quaestt. jur. inaug. Gron. 1859. A. qu. 198 Albarda, J. H. Quaestt. jur. inaug. Gron. 1847. A. qu. 198 Albe (Correspondance du Duc d'). Cf. Gachard, ... Alberda ab Ekenstein, G. C. A. Quaestiones juris inaug. Gron. 1847.

A. qu. 198 Alberda van Ekenstein, 0. R. De dementia et vi majori. Diss. jur. Gron. Gron., 1836.

A. qu. 198 Alberding k Thijm. Cf. Thijm. Albers, I. A. Beyträge zur Anatomie und Physiologie der Thiere.

Bremen, 1802. 1. Heft. Mit 1 Kupftaf. R. qu. 449, 600

[ocr errors]

Albers, J. C. Cf. Berends, C. A. W.
Albert (Het nederl. schip De jonge). Cf. Ronville, A. M. de.
Albert, Jos. Cf. Hessling, Theod. von. und Jul. Kollmann.

Rüdinger,...
Albert, Le Prince. Son caractère ses discours. Trad. de

l'anglais par Mme de W... et précédé d'une préface par M. Guizot. Par., 1863.

S. oct. 2863 Alberti, Ed. Die Frage über Geist und Ordnung der Platonischen Schriften beleuchtet aus Aristoteles. Leipz., 1864.

Y. oct. 719 Alberti, J. Orat. pro poësi theologis utili. Lugd. Bat., 1749.

F. qu. 470 Albertus Cf. Constitutiones. Lombarda-Commentare. Albertus, D. Val. Cf. Hutterus, L. Concordia Concors. Albertus, Joann. Cf. Hesychius. Albertus Magnus. Dat hoeck der Secreten Alberti Magni een

Prince onder alle den Philosophen. Tracterende van der Secreten ende Crachten der Cruyden, Gesteenten, ende sommighe Beesten ende Vogelen. Ny eerst ouergesedt wt den Latijne Italiaens ende Franchoys, in onser Duytscher Spraken etc. Ghe

prent tot Leyden Bij mi Jan Mathijszoon etc. 1567. etc. R. oct. 928 Albertus Magnus. De vegetabilibus libri VII, historiae natu

ralis pars XVIII. Editionem criticam ab E. Meyero coeptam absolvit C. Jessen. Berol., 1867.

R. oct. 1307 Albinus, B. S. Dissert. de arteriis et venis intestinorum hominis etc. Leid., Bat. et Amst., 1736.

M. qu. 270 Albinus, B. Š. Dissert. secunda de sede et caussa coloris Aethiopum et caeterorum hominum , etc. Leid. Bat., et Amst., 1737.

M. qu. 270 Albinus, C. B. Dissertatio physica , de igre. Lugd. Bat., 1725.

Q. oct. 1036 Alblasserdam, Herfst van. Cf. Herfst. Alblasserwaert. (Hand-vesten, privilegien, keuren ende Re

, glementen, aengaende den Dyck-rechte van den) 2. dr. Vermeer

dert met eenige Resolutien etc. Dordr., 1720. L. Oct. 1645 Albrecht, J. A. M. Die exceptionen des gemeinen teutschen

Civilprocesses geschichtlich entwickelt. Mit einem Vorworte von Hier. Bayer. Münch., 1835.

L. oct. 1466 Albrecht, R. De signis morborum e labiis, gingivis, dentibus · petendis. Diss. Berol. Berol., 1862.

A. qu. 214 Albrechts-Universität. Cf. Akademie ibig. Koningsbergen. Albu, J. De methodis placentam auferendi Diss. Berol. Berol., 1862.

A. qu. 214. Albucasis. De chirurgia. Arab. et lat. Cura Joh. Channing. Oxon. 1778. II Tom. (I Vol.).

N. qu. 120 Album d'un diplomate. Délié à ses collègues. Brux., Leipz., Gand., 1861.

B. oct. 1083

[ocr errors]
[ocr errors]

1852 899

[ocr errors]

Album der natuur. Een werk ter verspreiding van natuurkennis onder beschaafde lezers van allerlei stand. 1852. Haarl.,

R. oct. 994 Albuquerque Coello, Duarte de. Memorias diarias de la

guerra del Brasil, por discurso de nueve annos, empeçando desde el de 1630. Madrid, 1654.

S. qu. 916 Albus, R. Joseph. Cf. Pertsch, M. W. H. F. Alcaeus Mytilenaeus. Reliquiae. Coll. et annot. instr. A.

Matthiae. Praem. est epist. ad. C. G. L. Grossmannum. Lips., 1827.

W. oct. 797 Alcoranus. Historia de Abrahamo, et de Gomorro-Sodomitica

eversione ex Alcorano, ejusque Surata XIVta et XVta Arabicè.

Op. et Stud. Joh. Geo. Nisselii. Lugd. Bat., 1655. V. qu. 346 Alcoranus. Surata decima-quarta Alcorani cum vers. lat. litterali. S. l. a. et t.

V. qu. 346 Alcoranus. Cf. Erpenius, Tho. Aldegonde. Cf. Marnix. Alderweereldt, C. van. De actione rescissoria. Diss. jur. Traj. Traj. ad Rhen., 1698.

A. qu. 192 Alderwerelt, J. K. H. de Roo van. Bedenkingen tegen het ontwerp van wet tot regeling der schutterijen. Schied., 1864.

I. oct. 1238 Alderwerelt, J. K. H. de Roo van. Onze schutterij. Eene

bijdrage tot de kennis van ons krijgswezen en ons krijgsbestuur. 's Grav., 1862.

I. oct. 1071 Alder werelt, J. K. H. de Roo van. Nederland bij een oorlog

tegen Pruisen. Eene bijdrage tot de kennis van ons krijgswezen te land. Schied., 1866.

I. oct. 1378 Alderwerelt, J. K. H. de Roo van. Onze zeemacht. Proeve

eener populaire beschouwing over de inrichting van het nederl. Zeewezen. Schied., 1866.

I. oct. 1379 (Alderwerelt, . . de Roo van.) Een woord naar aanl. van

de brochure „De Kapitein de Roo van Alderwerelt in de Tweede Kamer. Eeve stem uit het leger.” Aan alle weldenkenden, inzonderheid aan de kiezers van Leeuwarden etc. 's Hert., 1867.

I. oct. 1464 (Alderwerelt, .. de Roo van.) Waardering van ,,Een woord

naar aanleiding van de brochure: „De Kapitein de Roo van Alderwerelt in de Tweede Kamer. Eene stem uit het Leger."

Ook eene stem uit het leger. 's Hert., 1867. I oct. 1465 Aldrete, Bern. Varias antiguedades de España, Africa y otras provincias. Amberes, 1614.

S. qu. 912 Aledris, Xerif. cf. (Edrisi.) Descripcion de España. Alembert, d'. Cf. Encyclopédie méthodique. (Mathématiques.) Alers, J. A. De runderpest, beschreven naar haren aard, oor

sprong en verspreiding, benevens hare geneeswijze. Bijeenverzameld uit de beste Schrijvers; voorafgegaan van eene korte

ܪܐ

qu. 192

[ocr errors]

geschiedenis der runderpest, en gevolgd door de opgave van te nemen politie-maatregelen, om de insleping of de verdere

verspreiding dier ziekte te stuiten. Gouda, 1865. R. oct. 1284 Alewijn, A. Juris illustres quaestiones. Disp jur. Traj. Traj. ad Rhen., 1685.

A. qu. 192 Alewijn, Abr. Oratio de incredibili fortuna Semiramidis. Amst., 1724.

B. qu. 192 Alewijn, Abr. en Joann. Collé. Woordenschat der twee Taalen, Portugeesch, en Nederduitsch ; etc. Amst., 1714.

B. oct. 771 Alewijn, G. G. De novatione. Diss. jur. traj. Traj. a. R., 1835.

A. qu. 192 Alewijn, J. F. Theses jur. inaug. Traj. 1860. A. Alewijn, Jhr. P. Opperdoes. Kort betoog houdende ernstige be

denkingen tegen het plan der doorgraving van Holland op zijn smalst, etc. Utr., 1860.

P. oct. 1194 Alexander. Neêrlands hoogste staatsbelang. etc. Kamp., 1861.

I. oct. 1019 Alexander, L. De epilepsia. Diss. Berol. Berol., 1861.

A. qu. 214 Alexander (Corn.) Polyhistor. Cf. Hulleman, J. G. Alexandersage. Cf. Hedenskog, C. A. Alexandersage (Forschungen zur Kritik etc. der). Cf. Zacher, J. Alexandersgeesten. Cf. Maerlant, Jacob van. Alexandre I et le Prince Czartoryski. Correspondance parti

culière et conversations. 1801-1823. Publ. par le Prince Ladislas Czartoryski avec une introd. par Ch. de Mazade. Par., 1865.

S. oct. 3094 Alexandrinus (Codex). Cf. Biblia graeca. Alexandrow, C. Praktisches Elementarbuch der russischen Sprache. Reval, 1859.

B. oct. 811 Alexis comicus. Cf. Hirschig, G. A. Alexius à S. Aquilino. Opusculum grammaticae. Hebr. et Chaldaeae, etc. Heidelb., 1776.

V. oct. 394 Alexius à S. Aquilino. Pentateuchi Hebraeo-Samaritani prae

stantia in illustr. et emend. textu masorethico ostensa, etc. Heidelb., 1783.

D. oct. 855 Alez. Cf. Alais. Alfonso X de Castilla. Cf. Astronomia. Alfonso el Sabio. Cf. Partidas. Algemeene Oefenschoole. Cf. Oefenschoole. Algérie. Exploration scientifique de l'Algérie pendant les an

nées 1840, 1841, 1842. Publiée par ordre du Gouvernement etc. Physique générale. Par., 1845–1846. II Voll.

Vol. I. Recherches de physique générale sur la Méditerranée par M. G. Aimé. Vol. II. Observations sur le magnétisme terrestre par M. G. Aimé.

Q. fo. 36

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »