De Nederlandsche leeuw: Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Volumes 1883-1888

Voorkant
Koniklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 1883
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 77 - ... het derde kwartier in goud drie horens van keel, geplaatst twee en een, en voorzien van banden van zilver (Horn). het vierde kwartier in azuur een leeuw van goud met dubbelen staart, getongd van keel, gekroond en geklauwd van goud (Gelderland...
Pagina 11 - Baron d', De ridderschappen in het koningrijk der Nederlanden , of de geschiedenis , regeling en zamenstelling van den stand der edelen van 1814 tot 1850.
Pagina 16 - Catalogus der tentoonstelling van voorwerpen, betrekking hebbende op het vorstelijk stamhuis Oranje-Nassau en op de Wapen-, Geslacht- en Zegelkunde in het algemeen, onder het hooge beschermheerschap van ZM den Koning. In de Gothische zaal te 's Gravenhage Augustus en September 1880. 's Gravenhage 1880. 8".
Pagina 52 - Portretten van Joost van den Vondel. Eene laatste aflevering tot het werk van Mr. Jac. van Lennep.
Pagina 78 - De hooge Raad van Adel, beschouwd in verband met zijne boekerij en archief, benevens een woord over een nieuw soort van belasting. Leiden, A.-W. Sijthoff. 1880, 8".
Pagina 80 - Behandeling over den aiouden staat, de eerste bevolking en vroegste geschiedenis van Zuid-Holland ende opkomst van eenige der eerste steden van dat gewest en deszefls omstreken in het gemeene, van deslad Dordrecht in het byzonder. Dordr., 1824, in-8į.
Pagina 35 - Verslag der commissie ter verzekering eener goede bewaring van gedenkstukken van Geschiedenis en Kunst te Nijmegen, over het jaar 19o7.
Pagina 53 - De Nederlandsche adel of naamlijst van de afstammelingen der edelen in Nederland , benevens hunne huwelijken , kinderen en nakomelingen tot op heden; uit verschillende authentieke stukken en particuliere bescheiden bijeengebracht. Ie verzameling.
Pagina 25 - ZKH den Prins van Oranje door het gemeentebestuur van Delft gehouden in de zaal van het Prinsenhof , waarin de prins den laatsten adem uitblies. Juli en Augustus 1884. Delft 1884. III. KAARTENVERZAMELING. TA'.

Bibliografische gegevens