Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 5 van 5 over ZKH den Prins van Oranje door het gemeentebestuur van Delft gehouden in de zaal van....
" ZKH den Prins van Oranje door het gemeentebestuur van Delft gehouden in de zaal van het Prinsenhof , waarin de prins den laatsten adem uitblies. Juli en Augustus 1884. Delft 1884. III. KAARTENVERZAMELING. TA'. "
De Nederlandsche leeuw: Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch ... - Pagina 25
1883
Volledige weergave - Over dit boek

Catalogus van de boeken en kaarten bevattende de bibliotheek van het ...

Netherlands. Departement van Zaken Overzee. Bibliotheek - 1884
...tijd van Prins Willem I. Met hooge instemming van ZM den Koning en van wijlen ZKH den Prins van Oranje door het gemeentebestuur van Delft gehouden in de...adem uitblies. Juli en Augustus 1884. Delft 1884. III. KAARTENVERZAMELING. TA'. Atlas van Nederlandsch Oost- en West Indië , door Dr. J. DORNSEIFFEN....
Volledige weergave - Over dit boek

Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche ..., Deel 2

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Biblioteek, Louis David Petit, H. C. Rogge, Thomas James I. Arnold - 1887
...Vaderlanda. Gedenkrede den 10 Juli 1884 in de Nienwe Kerk t« Delft uitgesproken. Delft, 1884. 8°. Catalogue der tentoonstelling van voorwerpen betrekking hebbende...waarin de Prins den laatsten adem uitblies. Juli en Aug. 1884. 2e verm. druk. Delft, 1884. 8°. Verzameling van geschriften versehenen bij gelegenheid...
Volledige weergave - Over dit boek

Notulen van de algemeene en directie-vergaderingen, Volumes 27-29

Lembaga Kebudajaan Indonesia - 1890
...instemming van Z M. den Koning en van wijlen Z. K, H den Prins van Oranje door het Gemeentehestuur van Delft gehouden in de zaal van het Prinsenhof, waarin de Prins den laatsten adem uithlies Juli en Augustus 1884. Delft. 1884. 8°. Wol ff (AJJ de), Herinneringen uit Japan van —...
Volledige weergave - Over dit boek

Repertorium voor de Nederlandsche krijgsgeschiedenis: Bewerkt onder toezicht ...

François de Bas - 1905 - 669 pagina’s
...van Prins Willem I, met hooge instemming van /. M. den Koning en van wijlen ZKH den Prins van Oranje, door het Gemeentebestuur van Delft gehouden, in de...adem uitblies. Juli en Augustus 1884. Delft 1884. 80 595 Meursius (J.), Guilielmus Auriacus, sive de rebus ab eo gestis. Londini Iö2l. 4o. , Idem. Atnstelodanii...
Volledige weergave - Over dit boek

Vom Staat zur Nation: zur Rolle der Kunst bei der Herausbildung eines ...

Britta Bley - 2004 - 253 pagina’s
...Willem I. Met hoogeinstemmingen ZM: den Koning en van koning en wijlen Z. KH Den Prins van Oranje, door het gemeentebestuur van Delft gehouden in de zaal van het Prinsenhof, waarin de Prins den laatste Cats, J., Spiegel van den ouden ende Niewen Tijt, Dordrecht 1635. ders., Sinne- en minnebeelden,...
Gedeeltelijke weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden