Uit de psalmen: een boek voor de ziekenkamer

Voorkant
Bredťe, 1901 - 135 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 114 - Dat g'u verwondren moet, Als Hij, die alle macht heeft, Met wonderbaar beleid Geheel het werk volbracht heeft, Waarom gij thans nog schreit.
Pagina 79 - Zoo zal ik dan veel liever roemen in mijne zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. 10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in nooden, in vervolgingen, in benaauwdheden, om Christus wil ; want als ik zwak ben, dan ben ik magtig.
Pagina 132 - Jezus' woord: komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt; Ik zal u rust geven.
Pagina 4 - Maar dan zijn we immers ook juist in de stemming om te verstaan dat „alle vleesch is als gras, en alle heerlijkheid des menschen als een bloem des velds.
Pagina 93 - Als mijne gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uwe vertroostingen mijne ziel verkwikt.
Pagina 114 - t Is wijsheid wat Hij doet. Zůů zal Hij alles maken, Dat g...
Pagina 35 - Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar ik heb niet gezien den rechtvaardige verlaten, noch zijn kroost, zoekende brood.
Pagina 61 - Ik ben geringer dan al Uwe weldadigheid en dan al Uwe trouw?
Pagina 28 - Vader en Moeder hebben mij verlaten, maar de Heer zal mij aannemen.
Pagina 114 - God kent alleen het naaste pad, dat uitloopt op de Hemelstad...

Bibliografische gegevens