Jurisprudentiebundel ICT-recht: informatie- en communicatietechnologie

Voorkant
Kluwer, 2004 - 740 pagina's
Deze pocket bundelt voor het eerst alle relevante en actuele uitspraken van diverse rechterlijke colleges op het gebied van belasting-, bestuurs-, auteurs-, databanken-, domeinnamen-, merken-, octrooi-, media-, privaat-, straf-, en telecommunicatierecht. Binnen deze rechtsgebieden zijn uitspraken opgenomen die betrekking hebben op het gebruik en misbruik van ICT-middelen.

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens