Opleiding als sociale scheidslijn. Een nieuw perspectief op een oude kloof.

Voorkant

Over opleiding als sociale scheidslijn is al veel gezegd en geschreven. Maar een gedegen analyse waarin systematisch is onderzocht of de kloof tussen hogeren lageropgeleiden werkelijk is toegenomen in de Nederlandse samenleving, ontbrak nog.

De auteurs laten zien dat er een aanzienlijke kloof is tussen hoger- en lageropgeleiden op het vlak van de arbeidsmarkt, attitudes, politieke participatie en gezondheid. Ook wat betreft vrijwilligerswerk, de huwelijksmarkt en het vermijden van sociale daling is opleidingsniveau een belangrijke factor. Maar in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, neemt het belang van opleiding voor maatschappelijke kansen niet toe. Opleiding is dus niet als de nieuwe sociale scheidslijn te bestempelen. Ze was dat al en is het nog steeds. Het is bovendien niet waarschijnlijk dat de opleidingskloof alsnog sterk aan belang zal winnen.

Daarmee biedt dit boek voor wetenschappers, beleidsmakers en anderen die zich met het onderwijs bezighouden, een nieuw perspectief op een oude kloof.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk
9
Hoofdstuk 2
35
Hoofdstuk 3
89
Hoofdstuk 4
105
JeanneSuzanne Huijser van Reenen
129
Juul Bax
153
De familie Leerink
179
Xandra Pieters
201
Literatuur
217
Bijlage beschrijving databestanden
231
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens