Een theorie van rechtvaardigheid

Voorkant
Lemniscaat Publishers, 2006 - 664 pagina's
Politieke en wijsgerige beschouwing over rechtvaardigheid: het hoofdwerk van de Amerikaanse rechtsfilosoof (1921-2002).
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

rechtvaardigheid volgens John Rawls
Een theorie van rechtvaardigheid
Voorwoord bij de herziene editie 37
44
Voorwoord 43
45
46
47
50
De kantiaanse interpretatie van rechtvaardigheid als billijkheid 274
hoofdstuk vijf De verdeling 283
Enkele opmerkingen over economische systemen 289
Achterliggende instituties voor verdelende rechtvaardigheid 297
Het probleem van rechtvaardigheid tussen generaties 306
Tijdvoorkeur 313
Andere gevallen van prioriteit 317

deel een Theorie 49
hoofdstuk een Rechtvaardigheid als billijkheid 51
Het object van rechtvaardigheid 54
De hoofdgedachte van de theorie van rechtvaardigheid 58
De oorspronkelijke positie en rechtvaardiging 64
Klassiek utilitarisme 68
Enkele gerelateerde tegenstellingen 73
IntuÔtionisme 78
Het prioriteitsprobleem 84
Enkele opmerkingen over moraaltheorie 88
hoofdstuk twee De beginselen van rechtvaardigheid 95
Twee beginselen van rechtvaardigheid 100
Interpretaties van het tweede beginsel 105
Democratische gelijkheid en het verschilbeginsel 113
Billijke gelijkheid van kansen en zuiver procedurele rechtvaardigheid 121
Primaire sociale goederen als de basis van verwachtingen 127
Relevante sociale posities 131
De tendens tot gelijkheid 135
48
het beginsel van billijkheid 142
de natuurlijke plichten 148
hoofdstuk drie De oorspronkelijke positie 153
De presentatie van alternatieven 156
De omstandigheden van rechtvaardigheid 160
De formele randvoorwaarden van het concept van het juiste 164
De sluier van onwetendheid 168
De rationaliteit van de partijen 174
De redenering die tot de twee rechtvaardigheids beginselen leidt 181
De redenering die tot het beginsel van gemiddeld nut leidt 190
49
Enkele moeilijkheden met het beginsel van gemiddeld nut 195
Enkele belangrijke redenen voor de twee rechtvaardigheidsbeginselen 204
Klassiek utilitarisme onpartijdigheid en altruÔsme 212
deel twee Instituties 221
hoofdstuk vier Gelijke vrijheid 223
De vier opeenvolgende fasen 223
Het vrijheidsbegrip 229
Gelijke gewetensvrijheid 232
Tolerantie en het algemeen belang 238
Het tolereren van de intoleranten 242
Politieke rechtvaardigheid en de constitutie 247
Beperkingen aan het beginsel van participatie 253
De rechtsstaat 260
De prioriteit van vrijheid gedefinieerd 267
De stelregels van rechtvaardigheid 322
Legitieme verwachtingen en morele verdienste 328
Vergelijking met gemengde concepties 332
Het perfectionisme 341
hoofdstuk zes Plicht en verplichting 349
De argumenten voor het beginsel van billijkheid 357
De plicht om een onrechtvaardige wet na te leven 364
De status van de meerderheidsregel 369
De definitie van burgerlijke ongehoorzaamheid 375
De definitie van weigering vanwege gewetensbezwaar 380
De rechtvaardiging van burgerlijke ongehoorzaamheid 383
De rechtvaardiging van weigering vanwege gewetensbezwaar 388
De rol van burgerlijke ongehoorzaamheid 393
deel drie Doeleinden 403
hoofdstuk zeven Goed in rationele zin 405
De definitie van goed voor eenvoudiger gevallen 409
Een opmerking over betekenis 413
De definitie van goed voor levensplannen 416
Het aristotelische beginsel 431
De definitie van goed toegepast op personen 438
Zelfrespect kwaliteiten en schaamte 444
Enkele tegenstellingen tussen het juiste en het goede 450
hoofdstuk acht Het rechtvaardigheidsgevoel 457
De gezagsgeoriŽnteerde moraliteit 464
De groepsgeoriŽnteerde moraliteit 469
De op beginselen georiŽnteerde moraliteit 474
Kenmerken van de morele sentimenten 480
Het verband tussen morele en natuurlijke attituden 485
De beginselen van de moraalpsychologie 490
Het probleem van relatieve stabiliteit 495
Het fundament van gelijkheid 502
hoofdstuk negen Het goede van rechtvaardigheid 511
De gedachte van sociale gemeenschap 517
Het probleem van afgunst 525
Afgunst en gelijkheid 530
De redenen voor de prioriteit van vrijheid 536
Geluk en overheersende doeleinden 542
Hedonisme als een keuzemethode 547
De eenheid van het zelf 552
Het goede van het rechtvaardigheidsgevoel 558
Afsluitende opmerkingen over rechtvaardiging 568
Noten 579
Register 627
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens