Handboek scheiden en de kinderen: Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft

Voorkant
Bohn Stafleu van Loghum, 8 sep. 2010 - 231 pagina's

Jaarlijks worden maar liefst zeventigduizend kinderen geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. Dat betekent dat het gezinsverband uiteenvalt en de vertrouwde dagelijkse contacten met vader en moeder drastisch veranderen. Maar er gebeurt meestal nog meer: kinderen kunnen te maken krijgen met een verhuizing, een andere school, minder geld; met verstoorde familierelaties en de komst van een stiefvader of moeder. Door dit alles hebben jongens en meisjes het zwaar. De gevolgen hiervan moeten niet worden onderschat.

Opnieuw is uit recent onderzoek gebleken dat veel scheidingskinderen opgroeien met ernstige sociale, emotionele en psychologische problemen. Bovendien duren die vaak tot ver in de volwassenheid voort. Het grootste risico lopen kinderen als ouders verwikkeld zijn in hevige en chronische conflicten. De-escalatie heeft dan topprioriteit. Ondersteunende maatregelen moeten allereerst daarop zijn gericht maar vroege preventie is minstens zo belangrijk.

De auteurs van Handboek scheiden en de kinderen presenteren in acht overzichtelijke hoofdstukken de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en echtscheiding. De informatie is steeds aan de hand van relevante variabelen geordend: maatschappij, opvoeding, problemen, wetgeving, en ondersteunende maatregelen. Praktische informatie staat hierbij centraal; zo komen in de vele kaders praktijkgevallen aan de orde en worden wetenschappelijke gegevens steeds vertaald naar de dagelijkse situatie. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal kernpunten.

Dit boek is geschreven voor beroepskrachten in de (gezondheids)zorg, de hulpverlening, het juridisch werkveld, het onderwijs en de overheid en anderen die in hun werk te maken hebben met scheidende of gescheiden ouders en hun kinderen. Ook voor studenten in deze vakgebieden is Handboek scheiden en de kinderen zeer geschikt.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

scheiden en de kinderen
11
Opzet van het boek
22
Cijfers en feiten over scheiden en kinderen
29
Wetgeving en gevolgen voor
113
Preventie en interventie
150
Conclusies discussie en aanbevelingen
198
Literatuur
212
Websites
226
Copyright

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens