Geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom in Nederland

Voorkant
Natan, 1842 - 372 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 6 - Eene door de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen , Letterkunde en Schoone Kunsten, met het Accessit Bekroonde Prijsverhandeling. Leeuwarden , W. Eekhoff. 1842. in-8ę. (KB) Met opdracht aan Konig Willem II en met voorrede. — Ook afgedrukt in de VerhanJelinge der Tweede Klasse van Het A'.
Pagina 157 - Leerrede ter viering van het elfde eeuwfeest der invoering van het Christendom in Nederland en van den 3228ten jaardag der Kerkhervorming 24.
Pagina 40 - Van waar mag het toch zijn, vraagt de Geschiedvorscher, dat de Nederlanders zich zoo vaak op de Batavieren beroepen, als op hunne Voorvaders, uit wier bloed zij zeggen gesproten te zijn, daar zulks historisch betwistbaar is? Wel waren zij de vroegste en meest beroemde bewoners van een voornaam gedeelte des lands, maar onze eigenlijke voorvaderen waren zij niet. — De Batavieren verdwenen uit de Geschiedenis. - Zoodanig was het niet met de Friezen. Boven veele andere Europesche volken hebben zij...
Pagina 41 - Europa derzelver bewoners verwisselden. Hier woonde de stam, welke zich staande hield, te midden dier groote Europesche beroering , en hare plaatsen aan geene andere inruilde. Zij echter breidde zich verder uit, van het Vlie tot aan de Schelde; en altijd hier stand houdende , is uit haar het nageslacht voortgesproten , dat immer deze landen bewoonde. Meer dan Batavieren en Kaninefaten noemen wij...
Pagina 156 - Venerat occiduis quidam de finibus orbis, Vir virtute potens, divino plenus amore, Ore sagax et mente vigil, et fervidus actu...
Pagina 6 - Welke is de Geschiedenis der Invoering van het Christendom in de Nederlanden , bijzonder in de Noordelijke.
Pagina 41 - Voorvaders, uit wier bloed zij zeggen gesproten te zijn, daar zulks historisch betwistbaar is? Wel waren zij de vroegste en meest beroemde bewoners van een voornaam gedeelte des lands, maar onze eigenlijke voorvaderen waren zij niet. — De Batavieren verdwenen uit de Geschiedenis. — Zoodanig was het niet met de Friezen. Boven vele andere Europesche volken hebben zij dit vooruit, dat zij niet zijn ondergegaan bij die geweldige omkeering der volken. Immer behielden zij den reeds lang ingenomen grond,...
Pagina 103 - ...Interdum etiam usque ad viginti et triginta seu et quinquagenta numero simul a captivitate redimebat; nonnunquam vero agmen integrum et usque ad centum animas, cum navem egrederentur, utriusque sexus, ex diversis gentibus venientes, pariter liberabat, Romanorum scilicet, Gallorum atque Brittanorum necnon et Maurorum, sed...
Pagina 149 - Fan hem toch is de eigenlijke vestiging des Christendoms hier te lande uitgegaan. Hij was de hoofdpersoon , die ook...
Pagina 42 - Batavieren , maar meer historische waarheid; die daar staan te midden der volksberoeringen en overstroomingen , als de krachtige eik in het woud , die de stormen tart en door den stroom der wateren niet ontworteld wordt.

Bibliografische gegevens