Sartre, Het zijn en het niet

Voorkant
Lemniscaat Publishers, 2003 - 788 pagina's
Studie van de Franse filosoof (1905-1980) over wijsgerige en ethische aspecten van de existentiefilosofie.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord van de vertaler
De idee fenomeen 27
Het prereflexieve cogito en het zijn van het percipere 34
Het zijn van het percipi 42
Het zijn op zich 49
Eerste hoofdstuk De oorsprong van de ontkenning 59
De dialectische opvatting van het niet 70
De oorsprong van het niet 81
De tijd van de wereld 289
De kennis 303
Eerste hoofdstuk Het bestaan van de ander 311
Husserl Hegel Heidegger 325
De blik 347
Tweede hoofdstuk Het lichaam 401
Het lichaamvoordeander 442
De derde ontologische dimensie van het lichaam 457

Tweede hoofdstuk De kwade trouw 109
De gedragswijzen te kwader trouw 118
Het trouwe geloof van de kwade trouw 133
Eerste hoofdstuk De onmiddellijke structuren
De facticiteit van het voorzich 148
Het voorzich en het zijn van de waarde 154
Het voorzich en het zijn van de mogelijkheden 167
Het ik en de cirkel van de zelfheid 176
Ontologie van de tijdelijkheid 205
Derde hoofdstuk De transcendentie 251
Over de bepaling als ontkenning 262
Hoedanigheid en hoeveelheid potentialiteit werktuiglijkheid 269
Derde hoofdstuk De concrete relaties met de ander 467
onverschilligheid begeerte
Het zijnmet Mitsein en het wij 526
de vrijheid 549
de situatie 603
Vrijheid en verantwoordelijkheid 682
het bezit 708
Over de hoedanigheid als zijnsonthullend 736
metafysische schetsen 757
Morele perspectieven 767
Bibliografie 781
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Verwijzingen naar dit boek

Bibliografische gegevens