Album academicum van het Athenaeum illustre en van de Universiteit van Amsterdam: bevattende de namen der curatoren, hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1913, der rectores magnifici en secretarissen van den Senaat der universiteit van 1877 tot 1913, der leden van den Illustrissimus senatus studiosorum Amstelodamensium van 1851 tot 1913, en der studenten van 1799 tot 1913

Voorkant
R.W.P. de Vries, 1913 - 541 pagina's

Vanuit het boek

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorrede
1
Chronologische lijst der RectoresMagnifici en Secretarissen
7
Naamlijst van Professoren en Lectoren in de Anatomie Chirur
17

6 andere gedeelten niet weergegeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens