Pagina-afbeeldingen
PDF

De Semi-metallis,
Г) в М в к c u к і о.
Mercurius praecipitatus ruber.
¥. Mercurii, q. p. *** - - - - -
Solvatur in . . . . .
Aquae fortis, vel -
Spiritus Nitri fufficiente quantitate. *.
Solufam evapora im arena ad ficcitatem ; deinde äuge

[ocr errors]

AMercurius praecipitatas albus.

*, Mercurii unc. o&o.

Solve in \ - Spiritus Nitri, vel

Aquae fortis une. duodeciíú.

Solutioni affunde ... o.o. --> -- & Aquae pinta una - " - Prdecipitabitur* Mercurius a4ji caloris, qui itera?a +quae affufio»e edulcoramdus & exficcamdu* ef. - - -- - و ... م ، ، ، ، ، . . ,

Mercurius /ublimatas corrofvas.

f;:. Mercurii vivi q: p. ---

Solve in arena calida in . . . . .

- ? - Aqua

[ocr errors]
[ocr errors]

--

Aquae fortis, ve! Spiritus Nitri, q. f. Cum plane folutus fuerit Mercurius, evapora ad /£ccitatem. Huic maffae admtfce. Salis hmarini decrepitati partem aequalem. Ea reple mutracii unam partem tertiam, orificiam; vitri chartaceo operculo alaude, impone arenae, app/ica primo ignem lemem, quem fucceffve äuge, donec ommis Mercurius fublimatus fit , quod circiter poff fex ve? ptem horas continget, refrigeretur matraciam 5 eoque fraĉio Mercurius fubl. corröf. eximatur.

AMercurius dulci.r.

*. Mercurii fublimati corrofivi q. p.

5'ere in mortario 'vitreo, vel marmoreo 5. paulatimque inrer terendum admife.

Mercurium vivum ea quantitate, donec Mercurius corrofivus. nihil amplius affumit.

Ad minimum tantundem vivi sumatur, quantum sub1imati Pulvere hoc reple vitri idonei partem tertiam, fublimaque vel ex arena, vel igne aperto ; incipiendo ab igne primi gradus, eumque ad tertium u/jue gradgm adaugendo. Si operatus rite fueris, quatuor vel quinque horarum /patio operatio erit fimita ; tumc fraâo vitro fublimatum dulce exime ; quod fi purum mom fatis fuerit, sublimationem, abjettis sordibus, una di altera vice repete. -

Turbith minerale.

*. Mercurii partem unam. -
- Olei

Olei Vitrioli optimi partes quatuor. Jmpone in matracio vitreo aremae y ffruatur ignis, ut maffa fere ebulliat, tamdemque fiat fic;a ac albi coloris. Auic refrigeratae affumde aquam tepidam , & decidet ad fumdum pulvis luteus ; hunc aqua fervida edulcora, donec fiat infipidus ; eritque Turbith mincrale.

AEthiops mimeralis. ...

¥. Mercurii vivi part. quatuor.
Flor. Sulphuris part. tres. - R.
Agitentur in mortario vitreo, piffilio vitreo, donec
Mercurius pemitus diffareat, & pulvis fiat miger.
,
D E A N T 1 M o N 1 o.

Vitrum Antimonii. H2. Antimonii crudi in subtilissimum pulver, redasti q. v. - r Imponatur fittili terreo, non vitreato , plani fundi. Calcina igne lemi, fpatula ferrea perpetuo agitando, me comcrefçat, & fi concreverit, demuo iw pulverem redigatur, & calcinetur, ut prius, agitando tamdiu, donec mom amplius fumet , & im grumos romcrefcat. Tum inde crucibulo optimo, laterculo teâo, cui undique prunas admove, ut igne violentiffimo fluat poff boram circiter ; fi prius immiffo bacillo ferreo aliquid extraxeris, videri£ que, num materia fit fatis diaphana; efunde fuper tabulam lapideam probe calefaäam 5 quod refrigeratum, arit Vitrum Antimonii. ,.

* -- ----->

فای - صمصاد.

I, - ታጎ፳~

****--

حصے

--

[ocr errors]

șt. Vitri Antimonii integri drach. unam.
- Vini hifpanici libr. unaifi.
Stent im maceratione per viginti quatuor horas.

Regulus Autimonii Martialis.

---

R. Ferri optimi unc. feptem.
Igniatur in crucibulo tetio igni maximo imposito; inti-
fme candenti adde -
Antimonii optimi in subtilem redaći pulverem
libr. unam. - -
Cum maffa maximo igne bene fluxerit ; fùcceffve adde
Nitri optimi uncias trcs.
Obteëto, fatta detomatione, cruciüulo, igne maximo
fluat, donec mom amplius fcintillet ; tum fübito in conum,
fufìrium calefa£iam, pauco febo inuntium » effundatur »
conufque parum concutiatur 5 quae ad fundum subsidet »
pars metallica Regulus eff. Regulus a scoriis libera-
zus, iterum igne violento fluat 5 fenfim denuo Nitri pu-
'riffimi & ficci/fimi umciae tres addantur; hocque tertia
etiam vice cum ijfdem cautelis reiteretur » & erit Re-
gulus Antimonii Martialis stellatus.

o Crocus Metallorum.

ș2. Antimonii crudi.
Nitri puri, ana partes aequales.
a?rantur accurate in minutiffimum pulverem 5 detor
nentur; pulvis refiduus edulcoratus es? Crocus Metal-
lQrum. - -
- - \ . -
- * - Infu-

[ocr errors][merged small]

¥. Croci Metallorum drach. unam.
Vini Hifpanici libr. unam. -
JDigeramturper tres dies.Iafufio decantata fervetur ufùi,

Tartarus emeticus.

X. Croci Metallorum,
Cremoris Tartari ana partes aequales. . "
Bulliamt im aqua, domec Tartarus diffolvatur; fìiu-
*io calida filiretur ; id mova affufà aqua toties repctatur,
donec nom amplius de Tartaro appareat. Evaporetur,
donec cuticula comfficiatur,-& ad cryftallifandum repo-
**tar, erumtgue crystalli Tartarus emeticus.

Antimonium Diaphoreticum.
.. non edulcoratum.
Nitram Antimoniatum.

8.... Antimonii optimi part. unam. Nitri puriffimi part. tres.

7erantur im pulverem fùbtiliffmum, at accurate mi so „ceantur; dein detonentur,eoque facto per quadranten bo“

rae detineamtur im igne mom vehementiori, quam ut folum*

- modo candeant & frigefafta ma/a in fubtilen palverem. redigatur, eritque Antimonium diaphoreticum non edulcoratum. Si vero Nitrum aqua abfaatur, erit An

timonium diaphoreticum vulgo ita diíHìm. Aqua, qua ablutum eff, ad dihidiam evaporata, dabit Ni

trum antimoniatum.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »